Hogeschool Utrecht wint RAAK-award 2020

19 November 2020

Het RAAK-onderzoeksproject ZINnig van Hogeschool Utrecht heeft de RAAK-award 2020 gewonnen. Projectleider Rob Zwitserlood en lector Ellen Gerrits namen de cheque van € 10.000 namens het team in ontvangst. Het project deed onderzoek naar de innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen.

De 2e prijs is gewonnen door HYDROVA van HAN University of Applied Sciences. Dit onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van waterstof- en brandstofcelsystemen voor toepassing in duurzame energievoorziening. Immersieve journalistiek en het betrokken publiek, ook van Hogeschool Utrecht, nam de 3e prijs in ontvangst.

Innovatie tools voor diagnostiek en behandeling

De winnaars van de RAAK-award 2020

Het winnende onderzoek is gedaan met grote betrokkenheid van logopedisten, onderzoekers ict’ers, designers, studenten én kinderen. De jury vindt het indrukwekkend dat al deze partijen een eigen en specifieke rol hebben gekregen om te komen tot innovaties in taaltherapie.

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt bij zo’n 5-7% van de kinderen voor. Dat betekent 2 kinderen per schoolklas. De beste manier om grip te krijgen op de problemen zijn spontane taalanalyses (STA). Logopedisten voeren ze echter zelden uit omdat ze daar te weinig tijd, kennis en ervaring voor hebben.

In het RAAK-project ZINnig hebben onderzoekers van Hogeschool Utrecht daarom in cocreatie met de beroepspraktijk innovatieve tools ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling van kinderen met TOS. De webapplicatie ‘SponTaal’ helpt logopedisten om slimmer en sneller STA uit te voeren. En samen met de beroepspraktijk, kinderen met TOS en gamification expert GameTailors is de game ‘WaanZINnig’ ontwikkeld.

Oplossing voor de zorg

De jury waardeert de evidente relevantie van dit project voor de praktijk. Voor het diagnosticeren en behandelen van TOS had de beroepsgroep niet voldoende of niet de juiste tools. De spontane taalanalyses kosten veel tijd. Bovendien wordt het uitwerken van de opname, die nodig is voor de analyse, niet vergoed.

Het onderzoek biedt concrete tools om de diagnose te stellen en om kinderen om een aantrekkelijke manier te laten werken aan de taalproblemen. Dit project biedt hierdoor een oplossing voor de zorg aan zowel de kant van het aanbod als die van de kosten.

Op de markt brengen

Ook juicht de jury het toe dat er oog is voor het op de markt brengen van de tools. Binnen de projectgroep is ervaring met het uitgeven van producten en er is een valorisatiegroep in het leven geroepen om hier mee aan de slag te gaan. Gezien het aantal kinderen met TOS willen de onderzoekers zoveel mogelijk logopedisten bereiken. ‘Hoe groter de doelgroep, hoe mooier.’ Daar sluit de jury zich volmondig bij aan!

Winnaar 2e prijs HYDROVA

In het eigen H2Lab ontving lector Mascha Smit de 2e prijs. Zij is lector bij het lectoraat Duurzame Energie dat met het lectoraat Automotive Research het voortouw nam in het onderzoek naar kleinschalige toepassingen van waterstoftechnologie. Samen met studenten, docenten en een breed netwerk van praktijkpartners werkten zij aan testopstellingen, systeemontwerpen, numerieke modellen en haalbaarheidsstudies.

De winnaars van de 2e prijs van de RAAK-award 2020


Met het project Hydrova is een stevige basis neergezet voor een blijvende en structurele samenwerking tussen het onderzoek en onderwijs van de HAN en het bedrijfsleven op het thema waterstof. Een thema dat de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie.

Winnaar 3e prijs Immersieve journalistiek

Immersieve journalistiek en het betrokken publiek van Hogeschool Utrecht won de 3e prijs. De jury is onder de indruk van het groot aantal betrokken partijen bij dit onderzoek naar het effect op de nieuwsgebruiker als deze zich onderdompelt in een virtueel verhaal. KRO-NCRV, NOS, NTR, VPRO en de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Wenen, Instituut Beeld en Geluid en het eigen JournalismLab deden mee.

De winnaars van de 3e prijs van de RAAK-award 2020


Door in dit onderzoek niet de technologie, maar de consument als uitgangspunt te nemen is het team onder leiding van lector Yael de Haan tot nieuwe inzichten gekomen. Een project dat in korte tijd in een relatief conservatieve omgeving veel heeft gerealiseerd, aldus de jury.

Publieksprijs

Naast de juryprijzen is er elk jaar de publiekprijs. De afgelopen maanden kon online gestemd worden. Studentreporters volgden de projecten en voerden via social media een campagne om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het project. En natuurlijk ook om stemmen te werven. Na een aantal spannende maanden is de winnaar bekend: het project Console van HAN University of Applied Sciences. In het project hebben onderzoekers samen met studenten en het bedrijfsleven hard gewerkt aan innovatieve en transparante systemen voor zonnestroom en -warmte voor gebruik achter of in plaats van glas.

De winnende teams van HAN University of Applied Sciences

De winnende teams van HYDROVA en Console

Juryrapport

Download hier het Juryrapport van de RAAK-award 2020.