Honoreringen KIEM GoCI voor transitievraagstukken

20 January 2023

In de 2e ronde van regeling KIEM GoCI 2022-2023 zijn in december vorig jaar 6 aanvragen gehonoreerd. De projecten die financiering ontvangen laten de breedte én het veelzijdige karakter van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen met het creatieve mkb zien.

Aanpakken van transitievraagstukken

In de toegekende projecten wordt met name ingezet op de doorontwikkeling van Sleutelmethodologieën, ook wel key enabling methodologies (KEM’s) genoemd. Dit zijn belangrijke groepen van methoden en tools waarmee transitievraagstukken aangepakt kunnen worden.

Ook zijn dit de gereedschappen van de ‘verander-professional’, zoals de consultant, ontwerper of architect die werkt aan het teweegbrengen van verandering. "Het potentieel van deze methoden voor brede maatschappelijke vraagstukken wordt in de projecten ten volle benut", aldus Thomas Kelderman, programmamanager.

Afstanden overbruggen

De gehonoreerde projecten laten zien dat de creatieve industrie met haar empathische aanpak en co-creatie een belangrijke rol heeft in het oplossen van complexe vraagstukken, zoals transities binnen hiërarchische organisaties en het overbruggen van de afstand tussen mens en technologie.

De gehonoreerde projecten zijn:

 • Socially and Playfully Engaged Learning of Emergency Response Training – Hanzehogeschool Groningen
  Doel van dit project is om speelse leerontwerpers te voorzien van concrete en herbruikbare ontwerprichtlijnen voor het benutten van sociale processen in spelend leren, over de digitale/niet-digitale grens heen.
 • DIRECT measuring for C-DUTCH – ArtEZ, University of the Arts
  Onderzoek naar hoe historische kennis van de Nederlandse materiële en immateriële cultuur als inspiratiebron in te zetten voor ontwerpers die willen bijdragen aan een sociaal, ecologische en economisch duurzame samenleving.
 • Sense Ecology – Hanzehogeschool Groningen
  Samenwerking om tot bouwstenen te komen voor nieuwe praktijktoepassingen, onder meer: vernieuwende groenontwerpen of technologische applicaties gericht op ecologische, esthetische en zintuiglijke ervaringen, kennisontwikkeling en leermodules.
 • Spiroplay - Design Roadmap – Hogeschool Saxion
  In dit project worden mogelijke innovaties rond het digitale game platform Sparky verkend. Hiermee leren kinderen spelenderwijs een spirometer (een apparaat dat de longfunctie meet) goed en regelmatig te gebruiken.
 • Designing an empathic chatbot for supporting victims of sexual assault (start in februari) – Hogeschool Utrecht
  Dit project richt zich op het ontwerpen van emotioneel ondersteunende gespreksagenten binnen het domein van de geestelijke gezondheid. Met een gebruikersgerichte co-creatiebenadering ligt de focus op de psychische problemen van slachtoffers van seksueel geweld.
 • Design Thinking bij Nationale Militaire Inzet Koninklijke Landmacht – Hogeschool Utrecht
  Tot op heden wordt bij bedrijven met een sterk hiërarchische organisatiestructuur geen design thinking ingezet. In dit project wordt deze methode beter beschikbaar gemaakt zodat ook hier complexe vraagstukken innovatief opgepakt kunnen worden.