Impact als drijfveer

21 June 2024

“Praktijkgericht onderzoek maakt impact. En die impact mogen jullie best wat meer, ongegeneerd zelfs, laten zien.” Oscar Delnooz, directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het ministerie OCW deed deze uitspraak tijdens de Conferentie Onderzoek & Impact, die Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen organiseerden op 3 juni 2024. In een van de sessies gaven 3 PD-kandidaten gehoor aan zijn oproep.

Impact maken is voor de PD-kandidaten die in de sessie ‘Professional doctorate: een doctoraat met impact’ vertelden over hun PD-traject, een van de voornaamste redenen om het traject te gaan doen.

“Hier zat ik al heel lang op te wachten”, vertelt Armand Odekerken die een PD-traject volgt aan Zuyd Hogeschool. In zijn traject onderzoekt Armand hoe verschillende hotelketens duurzaamheidsstrategieën kunnen ontwikkelen en implementeren die voldoen aan de wetgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En hoe die strategieën waarde creëren op financieel gebied en op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG)-aspecten, passend bij de bedrijfswaarden. Hotelketens Marriot International en Postillion Hotels fungeren als living labs voor het onderzoek.

“Toen de pilot van start ging heb ik meteen de kans gegrepen om mee te doen omdat het zo op de praktijk gericht is. Zo heb ik impact op de sector én op een nieuwe generatie hotelmanagers die we bij Zuyd opleiden.”

Direct impact maken

Jasmijn Ruijgrok werkt sinds 2018 als docent-onderzoeker chemie bij Hogeschool Inholland en combineert het lesgeven sinds kort met een PD-traject. In haar traject ligt de focus op het recyclen van het composietmateriaal (dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld windmolens of waterstofopslagtanks) tot grondstoffen die opnieuw in de waardeketen geïntroduceerd kunnen worden. Het samenwerken met praktijkpartners spreekt haar erg aan: “Door samen te werken met de industrie kunnen we innovaties direct inpassen in bestaande processen, en dus direct impact maken.”

Een PD-kandidaat moet niet alleen impact maken op de beroepspraktijk, maar ook op de kennisontwikkeling binnen het domein van hun onderzoek en op het onderwijs. Jasmijn ziet het onderwijs als een belangrijke manier om impact te hebben: “Als ik voor een klas sta, heb ik zo’n 30 potentiële impactmakers voor me. Als ik die met míjn onderzoek kan inspireren - al is het er maar eentje - om ook iets aan deze wicked problems te doen, is dat natuurlijk de mooiste impact die je kunt maken!”

Jasmijn heeft dan ook bewust gekozen om langer dan 4 jaar over het traject te doen zodat ze zelf ook les kan blijven geven om de impact op het onderwijs te waarborgen. Daarnaast komen studenten langs in het lab, krijgen ze opdrachten of lopen ze stage.

Interveniëren in de complexe praktijk

“Ik houd van kort-cyclisch actie-onderzoek en kom mijn bed uit voor interveniëren in de complexe praktijk, juist als die change agent en professional.” (2 van de 4 rollen van de PD-kandidaat, red.). Zo vat Jenny Zwijnenburg samen waarom een professional doctorate-traject perfect bij haar past. Zij werkt sinds 2004 in het welzijnswerk en ontwikkelde de methode vangnetwerken.

Een vangnetwerk brengt minimaal 15 mensen die in sociaal isolement verkeren bij elkaar. Zij gaan samen met een sociaal werker actief aan de slag. Wekelijks organiseren zij met en voor elkaar activiteiten. De deelnemers voelen zich van betekenis, verbonden met elkaar en krijgen de mogelijkheid sociale vaardigheden te oefenen.

Inmiddels is er een goede beschrijving van de interventie en zijn er 10 vangnetwerken actief, maar het ontbreekt nog aan methodische verdieping. Dat is een van de belangrijke punten die Jenny gaat oppakken in haar PD-traject. En hoewel zij nog officieel moet gaan starten, wordt ze nu al gebeld door praktijkpartners met de vraag of ze al even kan langskomen.

Jenny twijfelt er niet aan dat ze impact gaat maken met het traject gezien de eerdere goede resultaten van de vangnetwerken. Mensen uit hun sociale isolement halen heeft een preventieve werking op gezondheidsproblemen.

Portfolio

Tijdens het traject leren de kandidaten interveniëren in een complexe praktijk. Aan het eind van het traject leveren de kandidaten een portfolio op met bewijsmateriaal dat de beoogde eindkwalificaties aantoont (EQF8). Artikelen kunnen een onderdeel zijn, maar de kandidaten denken ook aan een recycleplan, een hoofdstuk in een (studie)boek of een procesbeschrijving. Vast staat dat zij alle 3 impact willen maken op zowel het onderwijs, de praktijk als hun onderzoeksdomein.

Armand heeft daarnaast nog een belangrijke drijfveer: “Ik doe ook mee in deze pilot om bij te dragen aan het vormgeven van de professional doctorate. En op zo’n manier dat de universiteiten het ook zien als een gelijkwaardige en relevante aanvulling op de PhD.”