KIEM GoCI: financiering voor 9 projecten

28 March 2023

In de laatste ronde van KIEM GoCI 2022-2023 ontvangen 9 voorstellen subsidie. Ontwerpers, makers en creatieve organisaties kunnen met deze regeling van Regieorgaan SIA gedurende een jaar verkennend onderzoek doen naar een maatschappelijk vraagstuk, samen met kennisinstellingen. Opvallend is het aantal op de zorg gerichte voorstellen.

Zorgvraagstukken

In de 3e ronde zien we projecten die diverse zorgvraagstukken aanvliegen vanuit een creatieve invalshoek. Bijvoorbeeld: het inzetten van Augmented Reality zodat mensen die mentaal, fysiek of financieel niet in staat zijn om (live) topsport bij te wonen, toch het evenement kunnen ervaren. En ook: onderzoek naar barrières bij het inzetten van ‘rehabilitatiespellen’ (om het herstel bij een psychische aandoening te bevorderen), en de ontwikkeling van een toolbox voor inclusief gezondheidsonderzoek.

Transities

Op het gebied van energietransitie en duurzaamheid worden best practices ontwikkeld voor ondernemers met de focus op duurzame economische systemen. Als ook het gebruik van design om bewustzijn te creëren voor het belang van zonne-energie. Terugkijkend op de laatste 3 rondes stelt programmamanager Jerry Verschuren: ‘’KIEM GoCI is effectief geweest in het opzetten van initiatieven waarbij de creatieve industrie een belangrijke rol speelt in de aanpak van urgente transities die geformuleerd zijn in het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid. Ook in de toekomst willen we de rol van creatieve partijen in maatschappelijke veranderingen blijven stimuleren.”

Overzicht gehonoreerde projecten

  • Een app voor sportprofessionals ter stimulering van de sportdeelname van kinderen met milde psychosociale problemen. Windesheim
  • Senior Designs: Vindingrijke oplossingen om de zelfstandigheid en vitaliteit van ouderen te versterken. HAN University of Applied Sciences
  • Levend Goud, Goudsmeden met Mycelium. Avans Hogeschool
  • Designing with the Sun. Hogeschool van Amsterdam
  • The Augmented Stadium Experience. Breda University of Applied Sciences
  • Naar inclusief (gezondheids)onderzoek; een toolbox voor begrijpelijke onderzoekscommunicatie. HAN University of Applied Sciences
  • Werkwijzen voor de collectieve economie. De Haagse Hogeschool
  • Barriers for the successful deployment of rehabilitation games. Saxion
  • Fluïde Eigenaarschap in de Creatieve Industrie. Hogeschool van Amsterdam