KIEM Logistiek: nieuwe thematische KIEM

26 February 2024

Innovatie in de logistiek is belangrijker dan ooit voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals de energiecrisis en het vergroten van het Nederlandse verdienvermogen. Op 26 februari opende een nieuwe KIEM-regeling die zich richt op dit onderwerp.

Logistieke praktijkvragen onderzoeken

Marcus van Leeuwen, programmamanager betrokken bij het thema logistiek, over KIEM Logistiek: “Met deze nieuwe thematische loot aan de KIEM-stam maakt SIA in samenwerking met TKI Dinalog praktijkgericht onderzoek mogelijk dat significante bijdragen levert aan 5 maatschappelijke uitdagingen waar we met z’n allen voor staan.”

Het doel van KIEM Logistiek is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe vragen uit de logistieke praktijk. De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners. Met KIEM Logistiek stimuleren de Topsector Logistiek, TKI Dinalog en Regieorgaan SIA zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen. Op deze vragen kunnen vervolgprojecten en innovaties voortbouwen.

5 maatschappelijke uitdagingen centraal

Er staan 5 opgaven centraal in KIEM Logistiek. Deze zijn afkomstig uit de Nationale Kennisagenda Logistiek van TKI Dinalog. Aanvragen die vallen onder een van deze 5 uitdagingen passen bij KIEM Logistiek:

  • circulaire economie
  • energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  • veerkracht en verstoringen
  • bevolkingsgroei en demografische ontwikkeling
  • maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart

Bas van Bree, Operationeel Directeur van TKI Dinalog over KIEM Logistiek: “Logistiek kan een stevige bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het is nodig om relevante kennis hiervoor te verbinden met de vraagstukken die in de praktijk opkomen. Met de KIEM-Logistiek kunnen we hier een significante bijdrage aan leveren.”

Ruimte voor 12 aanvragen

Het subsidieplafond voor deze call for proposals is € 450.000,-. In deze subsidieronde worden naar verwachting maximaal 12 aanvragen toegekend. Regieorgaan SIA en TKI Dinalog (Stichting TKI Logistiek uit naam van de topsector Logistiek) financieren KIEM Logistiek samen.

Over KIEM

Jerry Verschuren, programmamanager en coördinator van KIEM: “We zijn erg blij met de voortvarendheid waarmee we het thematische KIEM pallet uitbreiden met deze nieuwe regeling. We zijn ook benieuwd wat de toekomst brengt qua thema’s.”

KIEM is een laagdrempelige regeling met een looptijd van 1 jaar. Het geeft hogescholen en praktijkpartners de mogelijkheid om een onderzoeksvraag te verkennen, met een budget van € 40.000. Vaak leidt dit tot vervolgonderzoek waaruit mooie oplossingen voor vragen uit de praktijk komen.