Lector Somaya Ben Allouch verkozen tot fellow Netherlands Academy of Engineering

2 November 2023

De nieuwe Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft Somaya Ben Allouch verkozen tot fellow. Somaya Ben Allouch is lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam en tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Op 13 november wordt zij officieel benoemd tijdens de feestelijke inauguratie in Den Haag.

Experts in technische wetenschap en toegepast onderzoek

Ben Allouch: “Ik kijk er naar uit mijn expertise te delen over succesvolle ontwikkeling en integratie van digitale systemen in het dagelijks leven vanuit menselijke behoeften, maar met gebruik van technische mogelijkheden, vooral op het gebied van gezondheid en zorg.” De benoeming van Ben Allouch is naar aanleiding van de voordracht van Regieorgaan SIA aan de NAE. De NAE verenigt topexperts actief in technische wetenschap en toegepast onderzoek en ontwikkeling.

Lector Somaya Ben Allouch

Lector Somaya Ben Allouch (Hogeschool van Amsterdam)

Impact maken

Met de benoeming van de 62 fellows gaat NAE nu daadwerkelijk van start. Fellows zetten zich via de NAE in voor het realiseren van maatschappelijke impact. NAE-fellows zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven, en worden jaarlijks gekozen. De NAE selecteert hun fellows op hun prestigieuze staat van dienst op het gebied van impactvolle, op engineering gebaseerde innovatie, hun motivatie en vermogen om een verschil te maken. Daarnaast telt hun objectieve, sectoroverstijgende en integere houding.

Voordracht door Regieorgaan SIA

Interimvoorzitter van Regieorgaan SIA, Huib de Jong, over Somaya Ben Allouch: “Onze belangrijkste motivatie om Ben Allouch te nomineren is haar toonaangevende expertise op het raakvlak mens, computer en gezondheid. In haar onderzoek richt ze zich op de manier waarop digitale systemen het dagelijks leven beïnvloeden, vooral wat betreft gezondheid en welzijn. Daarnaast zien we haar rijke netwerk in de onderzoekswereld, gezondheidsorganisaties en bedrijven als zeer waardevol voor haar rol als NAE fellow.”

Goede vertegenwoordiging praktijkgericht onderzoek

Naast Ben Allouch werd ook Abeje Yenehun Mersha verkozen tot fellow. Hij is lector Unmanned Robotic Systems bij Saxion. Ook Maarten Steinbuch (bestuurslid van Regieorgaan SIA) en Christa Hooijer (lid van de adviesraad van Regieorgaan SIA) zijn verkozen. Regieorgaan SIA feliciteert alle fellows met hun eervolle benoeming.