Lector Wietse van de Lageweg verbindt HZ en Rijkswaterstaat

2 May 2022

Lector Wietse van de Lageweg werkt aan het Future shores-programma, een zogenaamd L.INT-lectoraat dat een hogeschool verbindt met een instituut. In dit geval HZ University of Appplies Sciences (HZ) en Rijkswaterstaat.

Future Shores geeft invulling aan de wens van zowel de HZ als RWS om de human capital-agenda rond het opleiden van nieuwe waterprofessionals verder te versterken. Aanleiding voor het Future Shores-programma is de zeespiegelstijging, die urgent is en tot steeds meer belangenconflicten leidt in kustgebieden.

Het programma moet een nieuwe strategie opleveren voor een flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer. Van de Lageweg richt zich op de Zuidwestelijke Delta, maar het onderzoek levert ook bouwstenen op voor innovatieve dijkzoneconcepten in andere (inter)nationale kustgebieden.

Duurzame oplossingen

Van de Lageweg wil komen tot een nieuwe strategie door een integrale benadering van het kustsysteem, een innovatieve methodiek op basis van historische gegevens, voorspellende modellen en vragenlijsten voor maatschappelijke waardering. Door samen met onderzoekers, praktijkpartners, burgers en studenten in co-creatie te leren van pilots in de Zuidwestelijke Delta kunnen de meest duurzame oplossingen voor klimaatbestendige kusten worden ontworpen.

Wietse van de Lageweg

Wietse van de Lageweg

Van de Lageweg werkte tot voor kort als senior-onderzoeker en coördinator bij Building with Nature van de HZ. Hij is in 2013 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de morfodynamica van meanderende rivieren. Tussen die promotie en zijn aanstelling bij de HZ werkte hij onder meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in België.