Lectoren enthousiast over Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

8 December 2022

Voor de ambitie om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te realiseren is het 10 voor 12. Vanuit die urgentie en de wil om bij te dragen kwam op 2 december een 1e groep lectoren en onderzoekers van hogescholen bij elkaar. Zij verkenden hoe ze een rol kunnen spelen in het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), een initiatief van NWO en KNAW. Met een uitnodiging voor anderen om aan te sluiten.

Kwartiermaker Michiel van den Hout (NWO) van het KIN noemt onderzoek als een van de belangrijkste sleutels om de verschillende klimaattransities te realiseren. Dat vraagt om veel specialistische kennis én de integratie van verschillende types onderzoek; van universiteiten, hogescholen en andere maatschappelijke partijen.

En het vraagt om nieuwe manieren om kennis te laten doorwerken in de praktijk. Dit alles komt samen in het KIN, dat als doel heeft kennis op te doen om transformaties te versnellen die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaat-neutrale samenleving te realiseren.

Nieuwe manieren

Lectoren Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam) en Ellen Weerman (HAS green academy) benadrukten dat nieuwe manieren van onderzoek en samenwerking hard nodig zijn. De kenniswereld moet zelf ook in transitie. Hogescholen kunnen hier met praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol in spelen. Niet concurrerend, maar elkaar aanvullend en versterkend; hiertoe kunnen verschillende pilots uitgevoerd worden.

De energie bij de aanwezigen liet zien dat de urgentie gevoeld wordt. Er was enthousiasme om zelf deel te nemen en om de eigen omgeving, van collega’s tot bestuurders, hierin mee te nemen. Het KIN wordt komende periode verder uitgewerkt door KNAW en NWO. Het praktijkgericht onderzoek en Regieorgaan SIA zijn hier onderdeel van en leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling. Hogescholen zijn bij uitstek geschikt om een belangrijke brugfunctie tussen kennis en maatschappij te vervullen.

Vervolg op 3 februari

De oproep aan hogescholen is: denk na over mogelijke projecten, zoek verbindingen en creëer netwerken. Op 3 februari volgt een vervolgbijeenkomst.

  • Tijd: 9:30-13.00
  • Plaats: NWO Utrecht, Winthontlaan 2

Heb je interesse om (ook) aan te sluiten? Meld je dan aan via dit formulier.