Minister Adriaansens ontvangt Key Enabling Methodologies-agenda

17 June 2024

Op 13 juni 2024 werd de agenda Key Enabling Methodologies (KEM-agenda) in een officieel moment overhandigd aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De agenda is een onmisbaar instrument voor onderzoekers, beleidsmakers en toepassers die werken aan transitievraagstukken. Ook in het praktijkgericht onderzoek worden de KEM’s veelvuldig gebruikt.

Essentieel

Minister Adriaansens ontving de KEM-agenda in het bijzijn van Mariska van der Giessen (directeur Regieorgaan SIA), Barbara Oomen (voorzitter van de hbo-thematafel Maatschappelijk Verdienvermogen en voorzitter Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences), Paul Hekkert (TU Delft, Topsector Creatieve Industrie), Jann de Waal (Topsector Creatieve Industrie) en Anne Fleur van Veenstra (TNO).

De agenda is het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met meer dan 50 experts uit het veld herzien en biedt richting voor het benodigde onderzoek naar key enabling methodologies (KEM's). Deze methoden, strategieën, werkwijzen en tools zijn essentieel voor creatieve professionals en onderzoekers bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en transities. Inhoudelijk gaat de onderzoeksagenda (KEM-agenda) dieper in op de (groepen) methoden en het verdere onderzoek dat hiervoor nodig is. De KEM-agenda is onderdeel van is onderdeel van de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen 2024-2027 (KIA MV).

Uniek in Nederland

Sinds een aantal jaren kennen we in Nederland voor de KEM’s een speciale onderzoeksagenda. Die is onderdeel van het Nederlandse, op maatschappelijke missies en topsectoren gerichte, innovatiebeleid. Met deze agenda en de nationale KEM-strategie pakt Nederland een unieke positie; internationaal bestaan zulke strategieën niet. De term 'key enabling methodologies' is, hoewel Engelstalig, een Nederlandse vinding, die overigens geleidelijk aan zijn weg naar het buitenland vindt.

KEM’s en praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen

De KEM’s worden veelvuldig gebruikt in het praktijkgericht onderzoek. De methoden bieden bij uitstek handvatten om het mkb, maatschappelijke organisaties en ook burgers te betrekken in innovaties en transities.

Mariska van der Giessen: “Veel van wat de hogescholen doen in hun praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de brede welvaart. Onderzoekers aan hogescholen werken veelal vraaggestuurd en zijn vooral ook bezig met de toepassing en inbedding van de onderzoeksresultaten, zodat het onderzoek ten goede komt aan de regio en relevant is voor nationale - en in toenemende mate ook internationale - ontwikkelingen. Het is goed te zien dat deze nieuwe KEM-agenda voor een overgroot deel aansluit op de methoden die in het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen reeds worden toegepast. Ik zou alle (aankomende) lectoren en onderzoekers aan hogescholen willen adviseren om de KEM-agenda erbij te pakken voor het ontwerp en de uitvoering van nieuwe onderzoeksprojecten.”

Sleutelrol

Onze samenleving staat voor verschillende grote maatschappelijke en transitievraagstukken. Hoe creëren we bijvoorbeeld een gezondere leefomgeving en bouwen we aan herstel van de natuur? Hoe maken we zorg beter betaalbaar en tegelijkertijd meer menselijk? Verandering is nodig om onze wereld socialer en duurzamer te maken, en die verandering moeten we zelf in gang zetten. Dit doen we door innovaties en interventies te ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken en doen, en die onze leefwereld helpen vormgeven.

KEM's spelen een sleutelrol in dit proces. Het zijn (ontwerp)methoden die professionals een effectieve en gerichte aanpak bieden bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEM's bij aan het teweegbrengen van de benodigde veranderingen.