Netwerk Learning Communities in 2021

13 January 2021

De werkgroepen Kennisbasis en Instrumenten gaan begin 2021 van start. De concrete doelen van deze werkgroepen in het bijzonder en van het netwerk in het algemeen, lees je hieronder.

Samenstelling werkgroepen

Eind 2020 is een voortvarende start gemaakt met het Netwerk Learning Communities. In de online bijeenkomst (26 november) presenteerden zich 2 groepen: Kennisbasis en Instrumenten.

De groep Kennisbasis formeert nu een ‘binnenkring’ waarvoor diverse betrokkenen zich hebben aangemeld, maar deze groep kan nog versterking gebruiken. Doel is onder andere om dit jaar een position paper te presenteren over learning communities en het onderzoek naar ‘wat werkt’ onderling beter zichtbaar te maken.

Voor de groep Instrumenten meldden zich op 26 november al 38 mensen die een actieve bijdrage willen leveren. Deze maand (januari 2021) wordt hieruit een werkgroep geformeerd en het werkplan afgemaakt. Doel voor 2021 is concrete instrumenten in samenwerking met de leer-werk praktijken door te ontwikkelen.

Werkgroep Kennisbasis

De werkgroep Kennisbasis gaat het concept learning communities van een steviger en breder gedeelde kennisbasis voorzien. Daarvoor wordt een position paper gemaakt met een inhoudelijke positiebepaling van het concept learning community. Hiermee bepaalt het de reikwijdte van de interdisciplinaire samenwerking rond het onderwerp én daarmee ook de scope van het Netwerk Learning Communities.

Door een actieve verbinding met het Onderzoeksprogramma Learning Communities (van NWO), draagt de groep bij aan samenhang tussen de projecten die met elkaar de (onderzoeks-)vragen over de effectieve en efficiënte inrichting van Learning Communities beantwoorden.

Ook actief deelnemen in de groep Kennisbasis? Meld je bij Tijmen Schipper.

Planning werkgroep Kennisbasis

  • 1e kwartaal: formeren van de ‘binnenkring’ en ‘buitenkring’
  • Vóór de zomer: kennissessies
  • November 2021: publicatie position paper

Werkgroep Instrumenten

De werkgroep Instrumenten gaat instrumenten die de ontwikkeling van learning communities bevorderen beter ontsluiten, verder ontwikkelen en de toepassing ervan versnellen. Bijvoorbeeld door een toegankelijke webpagina en database te maken met een overzicht van instrumenten die learning communities ondersteunen.

Een aantal instrumenten wordt doorontwikkeld met de kennis over effectieve ontwerp-, evaluatie- en interventiemechanismen. Hiervoor maakt de werkgroep gebruik van de bestaande NWO learning communities-onderzoeksprojecten en aansprekende learning communities initiatieven.

Daarnaast volgt de werkgroep 10 learning communities om de kwaliteit en werking van instrumenten te evalueren en om input te verzamelen voor de doorontwikkeling van de instrumenten. Deze 10 proeftuinen leveren rijke praktijkvoorbeelden die in de instrumenten worden verwerkt.

Voor deelname aan de werkgroep Instrumenten: Stephan Corporaal.

Planning werkgroep Instrumenten

  • Januari 2021: samenstelling van werkgroep en test- en praktijkgroep
  • Vanaf februari: maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep
  • Medio 2021: conferentie en presentatie bestaande instrumenten
  • Najaar 2021: werkconferentie over enkele doorontwikkelde instrumenten

Contacten binnen het netwerk

Ook voor de belangstellenden rond learning communities die zich niet voor de 2 werkgroepen hebben aangemeld wordt nu het ‘speelveld’ rond het thema beter zichtbaar gemaakt. In samenwerking met de Topsectoren wordt relevante informatie over learning communities beter vindbaar gemaakt en betrokkenheid tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gestimuleerd.

Hiervoor werken we aan een ‘digitale marktplaats’ van het netwerk, waarop uiteenlopende initiatieven en uitnodigen aan elkaar vindbaar zijn. In de volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in.

Contact en meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het netwerk? Abonneer je op onze nieuwsbrief.