Netwerk Learning Communities werkt

1 December 2020

Met een succesvol webinar over learning communities met bijna 100 deelnemers, is het Netwerk Learning Communities van start gegaan. Gezamenlijk werken zij aan de kennisbasis en bruikbare tools voor het ontwikkelen van learning communities.

Nationaal platform

Het Netwerk Learning Communities presenteerde tijdens de online-bijeenkomst van donderdag 26 november voorstellen voor intensieve samenwerking over kennisontwikkeling en kennisdeling rond learning communities. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van organisaties, die gericht zijn op leren, werken en innoveren.

Op de bijeenkomst waren 100 onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals aanwezig. 2 themagroepen presenteerden werkplannen voor het ontwikkelen van een kennisbasis en een inventarisatie van instrumenten die bijdragen aan effectieve learning communities. Het netwerk wordt naar verwachting hét nationale kennisplatform over learning communities.

100 learning communities in 2023

Het netwerk is een initiatief van de Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA. Het doel van het netwerk is het bevorderen van kennisontwikkeling en -toepassing over samenwerkingsverbanden van leren, werken en innoveren. Daarmee kunnen prioriteiten uit de agenda's van de Topsectoren en onderzoeksagenda’s op elkaar worden afgestemd. Ook kan succesvolle matchmaking voor NWO-calls, op het gebied van learning communities, plaatsvinden.

Het onderzoeksprogramma zal een solide basis leggen onder de leer-werk-innovatie-praktijken. Het netwerk zorgt voor die kennis én het delen daarvan in (regionale) samenwerkingen. De topsectoren hebben zich, naast een onderzoeksprogramma, ten doel gesteld dat in 2023 tenminste 100 learning communities functioneren in deze driehoek leren-werken-innoveren. Het netwerk zal daar een grote bijdrage aan leveren.

Inspirerende rol voor het netwerk

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland en de Adviescommissie Meerjarig Onderzoeksprogramma Learning Communities, benoemde in zijn opening van de bijeenkomst het belang van het netwerk. De uitdaging in de komende jaren is volgens hem om organisaties meer hybride te maken, in constante wisselwerking met de omgeving. ‘Een positieve leercultuur zal steeds meer verankerd worden in grote én kleine bedrijven. De technische ontwikkelingen gaan zo snel, dat dat ook nodig is’, aldus Terpstra. Hij constateert dat de terughoudendheid bij veel bedrijven voorbij is. ‘Het idee van een leven lang leren gaat steeds meer zijn weg vinden.’ Voor het netwerk ziet hij een belangrijke inspirerende rol weggelegd.

Vooruitblik op 2021

Volgend jaar versterken diverse disciplines én onderwijssectoren die binnen het netwerk actief zijn de kennisbasis voor het concept Learning Communties. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van tools waarmee betrokkenen in learning communities hun samenwerking kunnen versterken. Veel betrokkenen in het netwerk hebben hun bijdragen toegezegd.

Meer informatie

Wil je zelf ook actief bijdragen aan de kennisontwikkeling of kennistoepassing? Of voorlopig vooral op de hoogte blijven? Neem dan contact op met Bram Hendrawan (zie gegevens hieronder) en/of abonneer je op de nieuwsbrief van Regieorgaan SIA, waarin maandelijks aandacht aan het netwerk wordt gegeven. Nieuwsberichten over het netwerk vind je op de website van Regieorgaan SIA.

Bram Hendrawan

Programmamanager

Coördinator Nationaal Groeifonds (NGF), Learning Communities, Innovatie Traineeship