Netwerkevenement hbo-thematafel Sleuteltechnologieën te gast bij Fontys

1 March 2023

Lectoren, docent-onderzoekers en landelijke kopstukken op het gebied van praktijkgericht onderzoek kwamen woensdag 15 februari bijeen bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. In het kader van de hbo-thematafel Sleuteltechnologieën wisselden ze kennis uit, leerden elkaar beter kennen en kwamen met plannen om dit landelijke netwerk te versterken.

Kansen op het gebied van sleuteltechnologieën

Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, opende de netwerkbijeenkomst, waar ruim 40 onderzoekers verbonden aan hogescholen vanuit het hele land samenkwamen. Hij vormt samen met collega Anka Mulder - voorzitter van het College van Bestuur van Saxion - het kernteam van de hbo-thematafel Sleuteltechnologieën. In zijn openingswoord sprak Houterman over de kansen en middelen die er liggen op het vlak van sleuteltechnologieën, juist ook voor praktijkgericht onderzoek.

Vervolgens hield Leo Warmerdam, general manager Holland High Tech, een betoog over de grote ambities en de ontwikkelingen in de sector, onder andere verwijzend naar breedgedragen programma’s zoals NXTGEN HIGHTECH. Ook pleitte hij dat de hogescholen die actief zijn op het vlak van sleuteltechnologieën zich sterker moeten organiseren én zichtbaarder moeten worden. “Dit is van essentieel belang om de komende jaren goed aan te haken bij nationale programma’s en regelingen.”

Groeiende vraag naar onderzoekers

Daarna ging Maarten Steinbuch, wetenschappelijk directeur bij Eindhoven Engine en bestuurslid van Regieorgaan SIA, in gesprek met Teade Punter, lector High Tech Embedded Software (Fontys). Zij zien de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek in innovatietrajecten samen met het bedrijfsleven en zijn daarom beiden voorstander van meer onderzoekers aan hogescholen op het gebied van (sleutel)technologieën.

Meer kennisuitwisseling en zichtbaarheid

Een van de ideeën die tijdens de bijeenkomst ontstond was het koppelen van lectoren via het blind date-principe, om zo kennisuitwisseling te bevorderen. Erik Fledderus, lector bij Windesheim en voorzitter van het lectorenplatform PRIO: “Binnen de eigen hogeschool doen lectoren wel aan peer review. Ik zou graag een paar dagen bij een andere hogeschool en bij een ander onderzoeksdomein mee willen kijken en werken, om zo verrast te worden.”

Dave Blank, lid van het kernteam van de hbo-thematafel Sleuteltechnologieën en onderzoeksadviseur bij Saxion, gaf daarnaast de hogeschoolonderzoekers de opdracht mee om zichtbaar te maken waar ze mee bezig zijn. Ook ging hij dieper in op de Nationale Technologie Strategie. Deze brengt in kaart aan welke technologieën Nederlandse bedrijven behoefte hebben. Die strategie moet ervoor zorgen dat praktijkgericht onderzoek door hogescholen beter aansluit op het bedrijfsleven en sterker bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland.

Nieuwe connecties

Het ochtendprogramma werd afgesloten met 8 pitches. In deze pitches presenteerden hogescholen onderzoeksprojecten en -ideeën waarvoor ze nieuwe connecties zoeken om de volgende stap te zetten. Een breed scala aan thema's en onderwerpen kwam aan bod: van inspectierobots tot nieuwe toepassingsgebieden voor fotonica, en van de relatie tussen bioversiteit en gezondheid tot het belang van data in processen. Veel nieuwe connecties zijn daarna gelegd.

Meer informatie

Voor vragen over de hbo-thematafel Sleuteltechnologieën kun je contact opnemen met Bernard de Groot (netwerkmanager hbo-thematafel Sleuteltechnologieën, 06 - 12 44 60 86, bernard@frissebronnen.nl).