Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

19 September 2018

De nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit is op 14 september gelanceerd. De code gaat in op 1 oktober 2018 en is ook toepasbaar voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De gedragscode is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten

Oude code grondig herzien

De gedragscode, die sinds 2004 bestaat, is grondig herzien. De nieuwe code is zo geschreven dat deze van toepassing kan zijn op zowel het publieke als het publiek-private wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De gedragscode bevat duidelijke normen die onderzoekers van veel verschillende onderzoeksorganisaties kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Zo is er ook nadrukkelijk aandacht voor ruimte tot meer samenwerking en multidisciplinariteit: de code houdt rekening met de verschillen tussen (onderzoeks)instellingen, zoals tussen universiteit en hogeschool.

Zorgplicht voor instellingen

Ook nieuw in deze gedragscode zijn de zorgplichten voor instellingen, waarmee kennisinstellingen verantwoordelijk zijn voor het bevorderen en borgen van goede onderzoekspraktijken. De Vereniging Hogescholen heeft een plan van aanpak gemaakt om hogescholen te ondersteunen dit in te voeren. Regieorgaan SIA ondersteunt waar mogelijk de afstemming en kennisverspreiding tijdens de implementatieperiode.

Meer informatie

Meer informatie over de gedragscode leest u op de website van de Vereniging Hogescholen.