NWO presenteert nieuwe strategie ‘Wetenschap werkt!’

6 July 2022

Wetenschappelijk onderzoek – fundamenteel, toegepast en praktijkgericht – levert een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan wie wij zijn als mens. Als samenleving. En aan ons land, in maatschappelijk, economisch en sociaal opzicht. Dat schrijft NWO in haar nieuwe strategie 'Wetenschap werkt! 2023-2026' die vandaag werd aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

4 bouwstenen, 38 ambities

Centraal in de nieuwe strategie staan 4 bouwstenen: gezonde onderzoekscultuur, robuust onderzoeksstelsel, coherente onderzoeksagenda’s en onbelemmerde samenwerking. Binnen elke bouwsteen zijn ambities geformuleerd, 38 in totaal.

Zo is een ambitie dat het makkelijker moet worden om een aanvraag bij NWO te doen met minder werklast voor onderzoekers. Ook de doorlooptijd van aanvraagprocedures moet worden versneld en de slagingspercentages in de open competitie en het talentprogramma moeten minimaal 25% zijn.

Marcel Levi, voorzitter van de Raad van Bestuur van NWO: “Nederland doet het heel goed, maar we zullen moeten blijven werken aan een wetenschapsstelsel dat innovatie en kennisontwikkeling optimaal faciliteert. Daar hoort ook bij dat we aandacht hebben voor de veiligheid van kennis en wetenschappers.”

“Wij willen ook bijdragen aan de vermindering van de werklast voor onderzoekers, zuinig omgaan met hun tijd. Zodat zij zoveel mogelijk tijd overhouden voor het doen waar ze goed in zijn: onderzoek. Daarom is een aantal ambities uit de strategie erop gericht om het voor hen eenvoudiger te maken.”

Minister Robbert Dijkgraaf staat naast NWO bestuursvoorzitter Marcel Levi en houdt een schilderij vast

Robbert Dijkgraaf en Marcel Levi.

Praktijkgericht onderzoek onmisbaar en integraal onderdeel van het kennis- en innovatiesysteem

In 'Wetenschap werkt!' geeft NWO haar visie op hoe het Nederlandse onderzoek er in 2030 voor zou moeten staan en waar NWO aan wil bijdragen – als financier en uitvoerder van onderzoek, en als verbinder van partijen die bij wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn. In de strategie is dan ook veel aandacht voor het hele stelsel van onderzoek, innovatie en wetenschap, zo ook voor het praktijkgericht onderzoek en hogescholen.

“Praktijkgericht onderzoek is een onmisbaar en integraal onderdeel van het kennis- en Innovatiesysteem”, schrijft NWO. “Hogescholen voeren samen met de beroepspraktijk onderzoek uit aan de hand van concrete vragen uit die praktijk en uit de samenleving. Kennis en resultaten van onderzoek vloeien direct terug in de praktijk.”

“Praktijkgericht onderzoek heeft een eigen functie en opzet, die een eigen specifieke aanpak en beoordeling nodig maakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verankert het praktijkgericht onderzoek in de rijksbijdrage aan de hogescholen en voorziet in een noodzakelijke 2e geldstroom die primair via ons Regieorgaan SIA loopt. NWO heeft daarmee een specifieke financieringslijn voor het praktijkgericht onderzoek.”

“We hebben als ambitie om de structurele inbedding van praktijkgericht onderzoek en het Regieorgaan SIA binnen NWO de komende jaren verder uit te bouwen. Het doel is om tot een verbeterde, geïntegreerde positie te komen van het praktijkgericht onderzoek bij NWO, zodat dit onderzoek aan de hogescholen op een samenhangende manier ondersteund wordt.”

Strategie Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA is onderdeel van NWO en was nauw betrokken bij het strategieproces. 'Wetenschap Werkt!' is dan ook onze strategie, waarin het creëren van impact een rode draad vormt. Dit past goed bij de praktijk van Regieorgaan SIA. In het najaar komt Regieorgaan SIA met een aanvullende strategie, specifiek gericht op de impact en kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.