Onderzoeksrapport doorwerking van praktijkgericht onderzoek

11 May 2023

'De kunst van het verbinden' is de titel van een onderzoeksrapport over doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Het rapport is tijdens de conferentie Onderzoek & Impact door Margo Brouns (lector Fontys Hogescholen) aangeboden aan Mariska van der Giessen (directeur Regieorgaan SIA).

Het rapport bevat de uitkomsten van een net afgerond verkennend onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Fontys, onderzoekers van het Rathenau Instituut en medewerkers van Regieorgaan SIA. 'Hoe ziet doorwerking er precies uit, en hoe komt het tot stand?' – deze vraag was leidend bij het 8 maanden durende onderzoek, waarbij 7 RAAK-mkb-projecten zijn onderzocht.

Doorwerking rijk en veelzijdig fenomeen

Uit het onderzoek blijkt dat doorwerking een rijk en veelzijdig fenomeen is. Het team is een grote diversiteit aan gedaanten van doorwerking tegengekomen. Daarnaast blijkt dat het leggen van passende verbindingen met mensen, innovaties en organisaties een cruciaal onderdeel is van het realiseren van doorwerking.

Tot slot spelen onverwachte en ongeplande interventies een rol in de doorwerking van het onderzoek. Door alertheid en goede timing worden onvoorziene kansen gecreëerd of gezien. In het rapport wordt dit beschreven als kairos: het is een kunst om op het juiste moment de kansen te zien en te grijpen, en daarmee doorwerking te realiseren.

Adviezen en aanbevelingen

Op grond van de bevindingen in het onderzoek worden verschillende adviezen en aanbevelingen gedaan. Zo kan bijvoorbeeld de rapportagesystematiek, de manier waarop de subsidieontvangers de voortgang en opbrengsten van hun projecten terugkoppelen aan Regieorgaan SIA, worden aangescherpt met behulp van de inzichten uit dit onderzoek. Dit wordt in een apart advies aan Regieorgaan SIA nader uitgewerkt.

Ook worden in het rapport adviezen uitgebracht voor de ontwikkeling van het RAAK-mkb-programma, aanbevelingen gedaan voor lectoren en onderzoekers die aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek en suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

Onderzoeksrapport

Wil je het volledige rapport lezen? Bekijk onderstaande pdf.