Oprichting Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA binnen NWO

15 April 2013

Werkbezoek minister Bussemaker aan Hogeschool Leiden onderstreept belang praktijkgericht onderzoek hogescholen.

Maandag 15 april bezoekt minister Bussemaker het TOPlab van Hogeschool Leiden. Aansluitend wordt het Convenant Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA ondertekend. Met dit convenant richten OCW, NWO en de partners in de Stichting Innovatie Alliantie een regieorgaan op dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen financiert en stimuleert. Het regieorgaan krijgt een plaats binnen NWO. Voor de hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, in de beroepspraktijk en voor die praktijk.