Oprichting Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA binnen NWO

15 April 2013

Op maandag 15 april 2013 tekenden 8 partijen het convenant dat het begin zou zijn van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Vanaf toen wist SIA, en daarmee ook het praktijkgericht onderzoek van hogescholen, zich verzekerd van structurele financiering.

Groot nieuws

In het verslag van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd het als volgt aangekondigd: “Groot nieuws! Donderdag 19 april (sic) op het congres van de Vereniging Hogescholen maakte minister Bussemaker bekend dat zij een bedrag oplopend tot € 13 miljoen per jaar in praktijkgericht onderzoek in het hbo investeert. Het eerder die week opgerichte Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gaat het geld verdelen.

Met het regieorgaan is de continuïteit van de financiering van onderzoek van hogescholen zeker gesteld. Een mooi cadeau voor de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) in het jaar van haar 10-jarig jubileum. En zeker ook goed nieuws voor de hogescholen.”

Stichting Innovatie Alliantie

Van 2003-2013 was Stichting Innovatie Alliantie een stichting. Vanaf 2013 was de vorm van een gesubsidieerde stichting niet langer werkbaar. Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen had inmiddels zo’n belangrijke rol in het kennissysteem ingenomen, dat structurele financiering nodig was. Dat kwam in de vorm van een convenant.

Het convenant als begin van Regieorgaan SIA

In het convenant werden afspraken gemaakt over de nieuwe organisatie. De Stichting Innovatie Alliantie ging verder onder de naam Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Voor de herkenbaarheid bleven de letters SIA in de naam figureren. Michaël van Straalen was de eerste bestuursvoorzitter. Hij werd benoemd voor 5 jaar.

Richard Slotman promoveerde van programmamanager naar directeur. In het begin was de organisatie klein, met een team van enkele medewerkers. Inmiddels is Regieorgaan SIA uitgegroeid tot een organisatie met ruim 80 medewerkers. Regieorgaan SIA was vanaf dat moment onderdeel van NWO.

Toenmalig minister Jet Bussemaker met 2 onderzoekers in een lab van Hogeschool Leiden

Toenmalig minister Jet Bussemaker in het lab van de Hogeschool Leiden, voorafgaand aan het tekenen van het convenant

De ondertekenaars

Onder het convenant kwamen de handtekeningen te staan van 8 partijen: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, Kamer van Koophandel, TNO en Novay. De ondertekening vond plaats op 15 april 2013 op Hogeschool Leiden, aansluitend op een werkbezoek en een rondleiding in de labzalen.

Jet Bussemaker tekende als minister van OCW en mede namens Economische Zaken, Thom de Graaf tekende als voorzitter Vereniging Hogescholen, Jos Engelen namens NWO, Bernard Wientjes als voorzitter van VNO-NCW en Michaël van Straalen als voorzitter van MKB-Nederland. Claudia Zuiderwijk-Jacobs zette haar handtekening namens de Kamer van Koophandel, Hermen van der Lugt namens Novay en Jan Mengelers namens TNO. De uitvoering van de afspraken uit het convenant zou in handen komen van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.