Oproep ideeën voor Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

1 February 2023

Het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) is een initiatief in opbouw en wil met het stimuleren van onderzoeksprojecten de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en klimaatrobuuste samenleving versnellen. In de huidige fase van het initiatief wordt een brede oproep voor ideeën gedaan.

Input voor 4 systeemtransities

Op welke belangrijke onderwerpen moeten we in Nederland nú inzetten, waarbij de KIN-aanpak het verschil kan maken? Denk aan vragen als: Is het onderzoek gefragmenteerd? Wordt er onvoldoende opgeschaald?  Missen er partners in de keten?  Komt samenwerking niet tot stand of zijn er (procedurele) barrières die doorwerking belemmeren?

De input op deze vragen leidt tot de onderwerpen waar de 1e KIN-projecten zich op gaan richten. De ideeën moeten van groot belang zijn voor de 1 van de 4 systeemtransities waarop het KIN in 1e instantie focust:

  1. Steden & Infrastructuur
  2. Energie, Industrie & Economie
  3. Natuur, Landbouw, Voedsel & Water
  4. Gezondheidszorg & Planetary Health


Daarnaast moeten de ideeën aansluiten bij of inspelen op hedendaagse klimaatuitdagingen binnen de samenleving. Hogescholen zijn bij uitstek geschikt om een belangrijke brugfunctie tussen kennis en maatschappij te vervullen. Het praktijkgericht onderzoek en Regieorgaan SIA zijn daarom onderdeel van het initiatief en leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling.

Stuur je idee in

Je kunt je ideeën voor relevante onderwerpen insturen via het aanmeldformulier. Op 10 februari 2023 worden de 1e ideeën verzameld als onderdeel van de KIN-opstartfase. Alle ingebrachte ideeën vormen een lijst die als basis dient voor het KIN-programma. Met verschillende groepen van belangrijke stakeholders uit alle geledingen, dus naast onderzoekers ook beleidsmakers, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners, worden de ideeën besproken om gezamenlijk tot een prioritering te komen.