Paul van Rooij nieuwe voorzitter bestuur Regieorgaan SIA

4 April 2024

Vanaf 1 april is Paul van Rooij de nieuwe voorzitter van Regieorgaan SIA. Ook zijn 3 nieuwe bestuursleden benoemd: Elies Lemkes-Straver, Korrie Louwes en Henno Theisens.

Over de nieuwe voorzitter

Paul van Rooij volgt Huib de Jong op die de afgelopen 10 jaar betrokken was bij het regieorgaan waarvan de laatste 4 jaar als (waarnemend) voorzitter. Paul van Rooij is een ervaren toezichthouder, bestuurder, belangenbehartiger en adviseur voor onder andere verenigingen, branche- en beroepsorganisaties, met name in de zorg. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Regieorgaan SIA en heeft daarmee de nodige ervaring met het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en met het werk van SIA als regieorgaan binnen NWO.


Paul van Rooij kijkt ernaar uit zich in deze rol in te zetten voor Regieorgaan SIA en het praktijkgericht onderzoek van hogescholen én voor de samenwerking binnen NWO: “Het praktijkgericht onderzoek heeft zich inmiddels bevestigd als een belangrijk onderdeel van de wetenschap met grote impact voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Zelf afkomstig uit de praktijk ben ik de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van de resultaten die de lectoren en de hogescholen hebben bereikt en de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek. Samen met het bestuur, bureau en de convenantspartners wil ik hier een verdere impuls aan geven en het praktijkgericht onderzoek verankeren binnen het totaal van wetenschappelijk onderzoek en NWO.”

Versterking bestuur

Het bestuur is verder versterkt met 3 nieuwe leden: Elies Lemkes-Straver, Korrie Louwes en Henno Theisens. De nieuwe bestuursleden leveren graag een bijdrage aan het versterken van het onderzoek van hogescholen.

Elies Lemkes-Straver: “Bij praktijkgericht onderzoek draait het om verbindingen, zo kan het verschil gemaakt worden bij het vinden van oplossingen met impact voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Verbindingen tussen sectoren en disciplines. Verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgers en het brede maatschappelijke veld. En ook verbindingen tussen onderzoekers, docenten en studenten. SIA ondersteunt en versterkt deze verbindingen.”

portretfoto Elies Lemkes-Straver

Elies Lemkes-Straver heeft een brede inhoudelijke en bestuurlijke ervaring, onder andere als gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, als lector bij HAS green academy en als directeur ZLTO. Ook was zij de eerste directeur van Brainport Eindhoven. Op dit moment is zij werkzaam als onafhankelijk toezichthouder, bestuurder en adviseur.Portretfoto Korrie Louwes

Korrie Louwes is algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn bij Gemeente Den Haag. Eerder was zij hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Rotterdam. Ze is goed bekend met het werk van Regieorgaan SIA en het onderzoek van hogescholen. In het verleden heeft zij regelmatig deelgenomen aan het beoordelen van subsidieaanvragen bij Regieorgaan SIA.Portretfoto Henno Theisens

Henno Theisens is lector Public Governance en directeur van het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions aan De Haagse Hogeschool. Hij  heeft een achtergrond als onderzoeker bij de Universiteit Twente en als projectleider en analist bij de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam.

Sterk team

Het bestuur ziet toe op het realiseren van de opdracht van Regieorgaan SIA en bestuurt SIA zoals vastgelegd in het huidige convenant (2023-2028) waaronder SIA opereert. Bestuursleden nemen plaats op persoonlijke titel. Met de benoeming van de 3 nieuwe leden en de nieuwe voorzitter is het bestuur op sterkte voor de komende jaren.

Mariska van der Giessen, directeur van Regieorgaan SIA, is blij met de samenstelling van het bestuur. “Ik kijk uit naar een goede samenwerking met deze nieuwe bestuursleden. Met Paul van Rooij als voorzitter en samen met de zittende bestuursleden hebben we een sterk team dat zowel veel kennis en ervaring heeft met het praktijkgericht onderzoek van hogescholen als ook met de praktijk waarin de hogescholen actief zijn.

"Graag dank ik Huib de Jong voor zijn grote inzet voor SIA de afgelopen jaren. Met veel gedrevenheid en strategisch inzicht heeft hij zich ingezet voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen in het algemeen en specifiek ook voor SIA in een periode van grote groei en organisatorische verandering.”