PIT Veiligheid: samenwerking is noodzaak

2 July 2024

Op 26 juni ontving Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie, het 1e exemplaar van magazine PIT, thema Veiligheid.

Eras Draaijers, programmamanager en themaredacteur van deze editie, Ben Kokkeler, coördinator van de HBO-thematafel Veiligheid, en Saxion-directeur Caroline van de Molen overhandigden het magazine aan Schurink tijdens een werkbezoek met partijen uit het veiligheidsdomein aan onder andere het ministerie van Defensie.

PIT Veiligheid wordt overhandigd aan secretaris-generaal bij Defensie Maarten Schurink, 3e vanaf links.

Verbindende rol

Draaijers benadrukte het belang van samenwerking van partijen rond veiligheidsvraagstukken en de verbindende rol die hogescholen hierin kunnen spelen: "Vragen die belangrijk zijn voor onze nationale veiligheid maar ook voor de mkb'er om de hoek, de gemeente of regio."

Zo ontwikkelt hogeschool Saxion samen met de recherche 2 innovatieve tests waarmee sporenonderzoek op een plaats delict toegankelijker wordt. En een samenwerking van Avans Hogeschool met het Openbaar Ministerie, de FIOD en politie leidde tot de methode financial crime scripting, om criminelen in elk scenario een stap voor te zijn. Draaijers: "Voorbeelden die laten zien dat er al heel veel mooie dingen gebeuren, maar voor mij is het slechts het begin. Er komt nog veel meer aan, samen kunnen we het waarmaken."