Praktijkgericht onderzoek gaat volgende fase in

23 November 2021

Tijdens de ceremoniële uitreiking van de Deltapremie presenteerden de Nederlandse hogescholen hun nieuwe strategische onderzoeksagenda voor 2022-2025. Deze agenda focust op de doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek.

Hogescholen presenteren nieuwe onderzoeksagenda

Op maandag 22 november ontvingen lector Margie Topp van hogeschool Windesheim en lector Steven Vos van Fontys Hogescholen de Deltapremie, de prestigieuze prijs voor de bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en netwerk leveren aan de samenleving. De Deltapremie is een initiatief van de Vereniging Hogescholen (VH) en Regieorgaan SIA.

Tijdens de ceremoniële uitreiking overhandigde VH-voorzitter Maurice Limmen namens de Nederlandse hogescholen de nieuwe strategische onderzoeksagenda Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller, Strategische onderzoeksagenda hbo 2022-2025 aan Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De onderzoeksagenda schetst hoe hogescholen de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek een volgende impuls kunnen geven.

Anka Mulder, bestuurslid Vereniging Hogescholen en collegevoorzitter van hogeschool Saxion, presenteert onderzoeksagenda van Nederlandse hogescholen

Anka Mulder (bestuurslid VH en collegevoorzitter van hogeschool Saxion) presenteert onderzoeksagenda van Nederlandse hogescholen

4 ambities voor de komende 4 jaar

In de agenda formuleren de hogescholen 4 ambities voor de komende 4 jaar: verbinding en samenwerking met de maatschappij; zichtbaarheid en toegevoegde waarde; het realiseren van een kwaliteitscultuur; en het tot stand brengen van een onderzoekscultuur en -infrastructuur. Per ambitie worden concrete resultaten benoemd die de hogescholen samen met stakeholders en samenwerkingspartners willen gaan realiseren.

Aansluiting bij regiefunctie Regieorgaan SIA

Daarmee sluit de agenda goed aan op de wijze waarop Regieorgaan SIA de komende jaren zijn regiefunctie vormgeeft. Regieorgaan SIA stimuleert, organiseert en regisseert de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en verankert deze ontwikkeling. Hierbij staan financiering, thematisch programmeren en systeemontwikkeling centraal.

Het doel is een sterke positie en integratie van het praktijkgericht onderzoek in het landelijk kennis- en innovatiestelsel. Hierdoor kunnen hogescholen samen met hun stakeholders en partners praktijkgericht onderzoek ten volle inzetten voor de uitdagingen waar burgers, bedrijven en overheid voor staan en kunnen lectoren zoals Steven Vos en Margie Topp met hun onderzoeksgroepen en netwerken blijven bijdragen aan de samenleving.

In gesprek met het veld

Op het SIA-congres donderdag 25 november gaan Anka Mulder (bestuurslid VH en collegevoorzitter van hogeschool Saxion) en Martje van Ankeren (beleidsadviseur onderzoek VH) over de agenda in gesprek met het veld. Wil je hierbij zijn? Meld je dan gratis aan voor het SIA-congres.