Praktijkgericht onderzoek sleutel tot professionalisering

13 July 2021

Hoe stimuleren we de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek van hogescholen en hoe maken we die beter zichtbaar? Deze vraag stond centraal tijdens het congres 'Stimuleren van de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek' van ScienceWorks.

Claudia Reiner, bestuurslid van Regieorgaan SIA, was een van de sprekers op het congres. Zij benadrukt dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De impact van samenwerkingsverbanden van hogescholen en partners verbeteren en aantonen, vergt een langetermijnvisie.

"De spreekwoordelijke rails liggen er al, maar de infrastructuur moet uitgebouwd worden tot een hogesnelheidslijn," aldus Reiner. Nederland is momenteel al koploper op het gebied van publiek-private samenwerkingen en praktijkgericht onderzoek is de sleutel om deze positie nog verder uit te bouwen.

Blik op de toekomst

Portretfoto van bestuurslid Claudia Reiner

Volgens Reiner zijn langjarige programma’s nodig om deze professionaliseringsslag te maken. Regieorgaan SIA zet zich hiervoor in. Niet alleen als financier van projecten en programma’s, maar ook door de infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek verder te ontwikkelen.

Hoe gaan we effectief om met middelen? Hoe richten we het kennislandschap in? Op welke thema’s moet ingezet worden? Hoe verbinden we hogescholen structureel met elkaar en met de samenwerkingspartners op maatschappelijke uitdagingen? Dit zijn vraagstukken waarin Regieorgaan SIA als gesprekspartner, co-creator en regisseur optreedt.

Meer informatie

Het impactcongres vond plaats op de HAN University of Applied Sciences in Arnhem en was digitaal bij te wonen. Na de plenaire opening konden deelnemers zich verspreiden over verschillende parallelsessies. In deze sessies werd onder andere gesproken over de criteria om impact van praktijkgericht onderzoek te meten en over hoe praktijkgericht onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van professionals. De belangrijkste bevindingen werden gedeeld tijdens de plenaire slotsessie.

Een uitgebreid verslag van het congres is te lezen op de website van ScienceGuide.