Regieorgaan SIA presenteert nieuwe strategie Investeren in impact

30 January 2023

Praktijkgericht onderzoek is in het kennissysteem cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met onze nieuwe strategie voor 2023-2026 investeren we in de impact van praktijkgericht onderzoek.

9 ambities

Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan nieuwe en direct bruikbare oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het creëert daarmee kansen voor het mkb en publieke organisaties en instellingen en het genereert daardoor brede maatschappelijke en economische meerwaarde.

In onze nieuwe strategie 'Investeren in impact' formuleren we 9 ambities die zijn gekoppeld aan de 3 rollen die wij als tweedegeldstroomorganisatie willen spelen: het financieren van praktijkgericht onderzoek van hogescholen, het stimuleren van thematische samenwerking en het leveren van een bijdrage aan stelselontwikkeling.

Volgende fase

Regieorgaan SIA wil de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder helpen te versterken. We doen dit vanuit een sterke uitgangspositie, met innovatief handelen, via de inzet van relevante subsidie-instrumenten en vanuit een sterke verbondenheid met hogescholen en hun stakeholders. Vanuit het bedrijfsleven, het lokale, regionale en landelijke bestuur is er steun en zijn er verwachtingen over de volgende fase in de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek.

Met 'Investeren in impact' gaan we door op de ingeslagen weg. Dat doen we niet alleen. We doen het samen met de hogescholen, de lectoren en de docent-onderzoekers, en met onze convenantpartners. Samen met hen gaan we de komende jaren verder aan de slag met impact voor welvaart en welzijn.