Richard Slotman neemt afscheid van Regieorgaan SIA

6 April 2023

Op 5 april heeft directeur Richard Slotman afscheid genomen van Regieorgaan SIA. Tijdens een feestelijke afscheidsbijeenkomst in het Spoorwegmuseum blikten 170 genodigden terug op zijn glansrijke carrière en de onmisbare rol die hij heeft gespeeld voor het praktijkgericht onderzoek.

Terugblik

Oud-collega’s, lectoren, onderzoekers en bestuurders keken samen met Richard Slotman terug op zijn loopbaan, vanaf zijn tijd bij de HBO-raad (nu Vereniging Hogescholen). Vanuit daar richtte hij samen met collega’s en organisaties als VNO-NCW, MKB-Nederland en TNO de voorloper van Regieorgaan SIA op. Dit vanuit het idee om het bedrijfsleven beter te laten samenwerken met het hogescholen, en zo de kenniskloof tussen die 2 te dichten. Ad de Graaf de 1e directeur van SIA en collega uit die tijd, wees op Richards pioniersgeest en ondernemerschap.

Ad de Graaf spreekt Richard Slotman toe

Ad de Graaf

Ondernemerschap en pioniersgeest

Dat ondernemerschap is de rode draad in zijn carrière. NWO-bestuurslid Margot Weijnen roemde bijvoorbeeld de manier waar op hij met Regieorgaan SIA het praktijkgericht onderzoek een onmisbare plek heeft gegeven bij NWO, waar het regieorgaan sinds 2014 deel van uitmaakt.

Lectoren en onderzoekers

Ook kwamen verschillende lectoren aan het woord. Zij bedankten Richard voor de rol die hij heeft gespeeld bij het volwassen maken van praktijkgericht onderzoek en de kansen die zij hebben gekregen dankzij Regieorgaan SIA. Lectoren Ellen Weerman en Kees Klomp keken met Richard en de aanwezigen vooruit. Zij daagden uit tot vragen stellen en het aannemen van een activistische houding.

Lector Ellen Weerman draagt haar gesproken column voor

Lector Ellen Weerman

Hersenstichting

Met Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting, ging Richard in gesprek over het programma Hoofdzaken. Als afscheidscadeau vroeg Richard betrokkenen om een donatie te doen voor de Hersenstichting, een organisatie die hij zowel professioneel als persoonlijk een warm hart toedraagt.

Dagvoorzitter Judith de Bruijn, Merel Heimens Visser (directeur-bestuurder van de Hersenstichting) en Richard Slotman luisteren naar Polyphonics, de band van oud-collega Marcel Kleijn

Opvolger

In zijn eigen afscheidswoorden benadrukte Richard dat hij het niet alleen heeft gedaan. Met veel hard werk door alle betrokken mensen en organisaties lukte het om de ambities waar te maken. Samen met partners, ministeries en natuurlijk de hogescholen die zijn ambities deelden, is Regieorgaan SIA gekomen waar het nu is.

Hij sprak zijn vertrouwen uit in zijn opvolger Mariska van der Giessen en wenste haar veel succes in het verder uitbouwen van SIA, met hulp van alle collega’s en partners. Richard sloot af met mooie woorden: “Het was voor mij een voorrecht om invulling te geven aan de gezamenlijke ambities.”

Richard Slotman spreekt zijn afscheidswoorden uit