Samenwerking hogescholen voor meer maatschappelijke impact

15 December 2022

Zo’n 50 lectoren, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders van hogescholen kwamen op 9 december bij elkaar om te bespreken hoe zij met onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen aan het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland. Samen aan de slag voor onze toekomst met economische welvaart én maatschappelijke impact.

3 invalshoeken

Bij maatschappelijk verdienvermogen gaat het niet alleen om materiële welvaart maar ook om zaken als gezondheid, natuur, leefomgeving en welzijn. De deelnemers aan de hbo-thematafel Maatschappelijk Verdienvermogen bespraken hoe hogescholen vanuit hun cultuur, werkwijze en structuur aan de slag kunnen met dit onderwerp.

3 invalshoeken vormden hierbij het startpunt: mens (en samenleving), methoden en interventies, en gebiedsgerichte aanpak. Deze worden ook beschreven in de recent verschenen Greenpaper 'Maatschappelijke waarde creëren, hoe hogescholen bijdragen aan Maatschappelijk Verdienvermogen' (op te vragen via communicatie@regieorgaan-sia.nl).

Wicked research

Er is inmiddels veel onderzoeksexpertise opgebouwd; hogescholen kunnen een volgende stap maken in het realiseren van oplossingen en opschalen van interventies. Daarbij zijn (ook) nieuwe vormen van onderzoek nodig aldus de aanwezigen: wicked research geeft ruimte aan een meer open, dynamische en procesgerichte werkwijze voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat maakt ook de noodzaak voor onderwijsinnovatie duidelijk: er zijn nieuwe vormen van onderwijs nodig om professionals met de juiste vaardigheden op te leiden.

Duidelijk werd dat er veel energie en kracht in het hbo aanwezig is om met het onderwerp maatschappelijk verdienvermogen verder aan de slag te gaan. Gezamenlijk én met relevante partners en stakeholders, mogelijk ook resulterend in, bijvoorbeeld, nieuwe consortia of Groeifondsaanvragen.

Meer informatie

Ben je als hogeschool of stakeholder geïnteresseerd om bij te dragen aan meer en beter maatschappelijk verdienvermogen? Sluit je dan aan bij de hbo-thematafel Maatschappelijk Verdienvermogen of neem voor meer informatie contact op met Harry Kotey (programmaleider) via harry.kotey@ahk.nl.

Hbo-thematafels

Vereniging Hogescholen heeft thematafels geïnitieerd waarin hogescholen zich organiseren rond maatschappelijke vraagstukken, samen met andere (onderwijs)partners en stakeholders. De thematafel Maatschappelijk Verdienvermogen is er een van. Regieorgaan SIA biedt input, financiering en ondersteuning.