Solar Fuel-expert Peter Thüne 1e L.INT-lector

1 December 2016

Lector verbindt fundamenteel en praktijkgericht energieonderzoek.

1e L.INT-lector

Tijdens het SIA-congres op 30 november presenteerde Stan Gielen (voorzitter NWO) de 1e L.INT-lector die zowel bij een hogeschool als bij een NWO-instituut wordt aangesteld. Dr. Peter Thüne van Fontys Hogescholen wordt per 1 februari 2017 lector Solar Fuels en gaat deels aan het werk bij Fontys en deels bij DIFFER - het Dutch Institute for Fundamental Energy Research.

Met deze vorm van lectoraten worden de raakvlakken tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek veel beter benut en kan samen met mkb en grootbedrijven de innovatie versneld worden. Bovendien draagt de samenwerking bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent. De aanstelling van Thüne wordt medegefinancierd uit de L.INT-regeling van Regieorgaan SIA.

Volgende stap

Het aanstellen van de lector is een volgende stap in de samenwerking tussen de 2 kennisinstituten. In november vorig jaar tekenden Fontys en DIFFER een samenwerkingsovereenkomst. In het fundamenteel energieonderzoek bij DIFFER speelt de continue ontwikkeling van experimentele systemen en geavanceerde diagnostieken een belangrijke rol.

Bij Fontys is ruime kennis en expertise op dit gebied voor handen. Daar spant men zich in om in langlopende onderzoekslijnen een inspirerende leeromgeving en expertiseportfolio voor hbo-professionals te realiseren.

Bruggenbouwer

Peter Thüne, verbonden als docent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend met diverse wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften. Hij is expert op het gebied van thermische katalyse, materialen en surface science met een ruime en brede onderzoeksachtergrond.

Thüne ziet zijn rol als lector als bruggenbouwer tussen de DIFFER onderzoeksgroepen en de Fontysstudenten. Teneinde de studenten van Fontys optimaal in te kunnen zetten moeten er concrete en toegepaste onderzoeksprojecten gedefinieerd worden die bijdragen aan het onderzoeksprogramma van DIFFER en verdiepend zijn voor de studenten.

Schone circulaire brandstoffen

Het is de uitdaging voor Solar Fuels om schone circulaire brandstoffen te maken uit duurzame energie en de hedendaagse ‘afvalstoffen’: water, koolstofdioxide en stikstof. Het thema Solar Fuels wordt binnen Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen het zesde speerpunt binnen het lectoraat Thin Films & Function Materials.

Het lectoraat heeft veel ervaring in het verbinden van onderzoek, in samenwerking met het werkveld, met het onderwijs, onder andere op het gebied van dunne lagen en duurzame procestechnologie. Met Solar Fuels breidt het lectoraat haar expertise op maatschappelijke ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame samenleving uit. Klein- en grootschalige opslag en conversie van hernieuwbare energie zijn daarbij grote technologische uitdagingen.

Unieke mogelijkheid

Fontys en DIFFER zien in het gedeelde lectoraat een unieke mogelijkheid om:

  • Samen programma’s op te zetten die praktijkgericht en fundamenteel onderzoek samenbrengen
  • De vertaalslag van het DIFFER – Fontys onderzoek te maken naar mkb en industrie.
  • De koppeling van het DIFFER – Fontys Solar Fuels onderzoek te maken naar Fontys onderwijs en practica.

Thüne: "Solar Fuels is een inspirerende uitdaging die tot de verbeelding van de studenten spreekt. Ik verheug me erop om samen met alle partners en met de studenten hieraan een concrete invulling te geven."