SPRONG-groep op sport en bewegen van start

29 November 2023

Onlangs is de SPRONG-groep PASS gehonoreerd vanuit de regeling SPRONG MOOI. Deze regeling richt zich specifiek op het realiseren van een krachtige onderzoeksgroep rond missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen.

PASS staat voor ‘Professionalisering om een sprong te maken van lokale Actie naar Systeemverandering voor Sport en bewegen'. In deze SPRONG-groep werken 8 hogescholen samen die ook allemaal deel uitmaken van het lectorenplatform Sport en Bewegen. Fontys Hogeschool is de hoofdaanvrager. De overige hogescholen zijn De Haagse Hogeschool, Windesheim, Hogeschool van Amsterdam, HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Inholland.

Groei en versterking

Deze nieuwe SPRONG-groep gaat aan de slag met 3 van de wicked problems die in het programma MOOI van ZonMw zijn benoemd:

  1. Bewoners in aandachtswijken sporten minder
  2. Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
  3. Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg


Het doel van de SPRONG-groep PASS is de doorgroei en versterking van een multidisciplinaire onderzoeksgroep tot een (inter)nationaal erkende onderzoeksgroep met methodologische expertise in het combineren van actiegerichte en discipline-overstijgende methodieken.

Binnen de onderzoeksgroep gaat nauw samengewerkt worden met studenten, docenten, onderzoekers, inwoners, professionals, ondernemers, bestuurders en regionale en landelijke beleidsmakers op het gebied van sport en bewegen. Onder aanvoering van lector Steven Vos wil PASS op deze manier de maatschappelijke impact van sport en bewegen op onderwijs, welzijn en gezondheid vergroten.

Thematische inzet SPRONG

De regeling SPRONG MOOI is onderdeel van het programma SPRONG van Regieorgaan SIA en het programma MOOI in Beweging van ZonMw. Dit is een eerste thematische samenwerking met een andere financier en een opmaat naar meer thematische SPRONG-calls.