SPRONG-najaarsbijeenkomst 2023: focus op samenwerken

11 December 2023

Op 1 december kwamen ruim 30 SPRONG-groepen, van net begonnen tot oudgedienden, samen in Utrecht om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen rondom het thema ‘samenwerken.’

In 2018 ging de 1e lichting SPRONG-groepen van start rondom het thema Vitaliteit en Gezondheid. Sindsdien zijn er 31 themabrede SPRONG-groepen gestart met als opdracht het verankeren van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen door middel van het vormen van krachtige onderzoeksgroepen. Het vormen van een krachtige SPRONG-groep is pionierswerk. Daarom organiseert Regieorgaan SIA jaarlijks een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen.

Focus aanbrengen

Commissievoorzitter Harry Hillen benadrukte de leidende rol die SPRONG-groepen gaan ontwikkelen. Als commissielid was hij betrokken bij SPRONG Vitaliteit en Gezondheid. Hij benadrukte het belang van focus aanbrengen in de SPRONG-groep. ‘Zorg dat je het doel van je onderzoeksgroep in 2 zinnen aan een buitenstaander kunt uitleggen.’ Daarnaast adviseerde hij de SPRONG-groepen om aandacht te besteden aan het aantrekken van jonge onderzoekers en het vormen van een divers team.

SPRONG-najaarsbijeenkomst 2023

Julie Ferguson aan het woord

Duurzame relaties

Lector Julie Ferguson (Hogeschool van Amsterdam, projectleider van de SPRONG-groep CIRCOLLAB) zette de deelnemers aan de slag rondom het thema: "Hoe stuur je een horizontale netwerksamenwerking zodanig dat er een duurzame leer- en onderzoeksomgeving ontstaat?" De deelnemers gingen met elkaar in gesprek rondom vragen als "waar loop je tegenaan in de samenwerking." De antwoorden liepen uiteen van "drukke agenda’s" tot hoe "krijg je het bestuur mee?"

Op de vraag "Waar ben je het nieuwsgierigst naar rondom samenwerking in SPRONG?", kwamen de duurzame relaties met praktijkpartners, hogeschool en bestuur naar voren als aandachtspunt. Julie Ferguson gaf de deelnemers ‘huiswerk’ mee: denk na over de vraag: “Hoe werk ik nu anders samen in een onstuurbare context?”. Zij gaf 14 februari 2024 als deadline om te kijken of de eigen voornemens zijn ingevuld.

SPRONG-najaarsbijeenkomst 2023

Paneldiscussie

In een paneldiscussie spraken Josje Schoufour (Hogeschool van Amsterdam), Job van ’t Veer (NHL Stenden Hogeschool) en Harry Hillen (programmacommissievoorzitter SPRONG V&G) over het belang van samenwerking en de ervaringen daarmee van de SPRONG-groepen die al langer bezig zijn. Het was een open gesprek met veel herkenning in de zaal over successen en er werd ook voorzichtig een (leerrijke) mislukking gedeeld.

Het panel concludeerde, in samenspraak met de zaal, dat voor duurzame inbedding binnen de hogeschool actieve betrokkenheid van o.a. het CvB gedurende het hele SPRONG-traject belangrijk is.

SPRONG-najaarsbijeenkomst 2023

SPRONG-groepen met elkaar in gesprek tijdens de speeddate

Speeddaten

Na dit plenaire gedeelte was het tijd voor deelsessies in de vorm van speeddates. De herkenbaarheid van de uitdagingen die bij de verschillende ontwikkelingsfases van de SPRONG-groepen horen vormden hierbij een terugkerend onderwerp. Nieuwe contacten werden gelegd en ondanks dat de akoestiek in de locatie hier soms wat uitdagingen bood, werden er levendige gesprekken gevoerd. Tijdens de gezamenlijke reflectie en netwerklunch was er ruimte om deze gesprekken verder te verdiepen en waardevolle verbindingen te leggen.