Theorie en praktijk: een bundeling van kennis over learning communities

20 April 2023

Waarom is samenwerking tussen bedrijven en onderwijsorganisaties van toenemend belang? En hoe kunnen we deze learning communities bouwen, beoordelen, betalen en borgen? De publicatie 'Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren?' brengt kennis uit verschillende onderzoeken en handvatten uit de praktijk bij elkaar.

Werkzame elementen

De grote maatschappelijke opgaven zoals de energie- en zorgtransitie vragen meer (multidisciplinaire) kennis, menselijk kapitaal en innovatie. Kennisorganisaties en bedrijven werken daarom steeds meer samen in learning communities in varianten zoals fieldlabs, praktijkwerkplaatsen en Centres of Expertise. NWO, Regieorgaan SIA en de Human Capital Topsectoren hebben in 2020 het initiatief genomen om meer praktijkgericht onderzoek te doen naar het concept learning communities. Gemeenschappelijke vraag in het NWO-onderzoeksprogramma is: wat zijn de werkzame elementen van zo’n learning community?

Ervaringen delen

De publicatie 'Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren?' beschrijft verschillende benaderingen en zienswijzen, geïllustreerd met ervaringen uit de verschillende (onderzoeks)projecten. Zo deelt Simone de Bruin, lector aan hogeschool Windesheim en coördinator van het NWO-project Enable-dem haar tips en learnings: “Stel eerst met elkaar goed vast waarom je dit eigenlijk doet. Wat is de gezamenlijke ambitie? Betrek de eindgebruiker(s). Het gaat immers om hun leven. En laat de learning community roulerend bijeenkomen op de werkplekken van een van de deelnemende partners. Dit verhoogt het wederzijds inzicht in elkaar.”

Verandervermogen vergroten

Daarnaast is een bundeling gemaakt van instrumenten en aanbevelingen voor de start of (door)ontwikkeling van learning communities. De initiatiefnemers hopen hiermee onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers aanknopingspunten te geven om het denken over en werken in learning communities te versterken en daarmee het eigen én het collectieve verandervermogen te vergroten.

Bekijk de publicatie