Veel goede ideeën voor Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

7 March 2023

Op 3 februari organiseerde Regieorgaan SIA voor de 2e keer een bijeenkomst rondom het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland. Niet alleen onderzoekers en vertegenwoordigers van de hogescholen sloten aan, maar ook professionals verbonden aan bijvoorbeeld universiteiten, mbo-instellingen en maatschappelijke organisaties.

Uitwisselen ideeën

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was om samen ideeën uit te wisselen over onderzoeksthema’s en onderwerpen, die bijdragen aan het versnellen van transities die nodig zijn voor een klimaatrobuuste samenleving.

Energieke bijeenkomst

Het was een energieke bijeenkomst en de aanwezigen hebben met elkaar afgesproken om de besproken ideeën daadwerkelijk in te sturen naar de KIN-ideeëninventarisatie die op 10 februari plaatsvond.

Voor de thema’s 1) Steden & Infrastructuur, 2) Energie, Industrie & Economie, 3) Natuur, Landbouw, Voedsel & Water en 4) Communicatie, Gedrag en Mens waren er sessies om ideeën uit te wisselen en te rangschikken op prioriteit.

Daarnaast was er aandacht voor het belang van regionale verbanden voor deze aangedragen ideeën. De kracht van deze bijeenkomst zat in het leggen van dwarsverbanden, loskomen van de ‘domeinen’ en integraal benaderen van de problematiek. De komende weken worden de opgehaalde ideeën tegen het licht gehouden volgens de procedure die te vinden is op de website van KIN.

14 april

De volgende KIN-oploop vindt plaats op 14 april. De locatie is Sonnenborgh in Utrecht. Programma en tijden maken we binnenkort bekend. Ook tijdens deze bijeenkomst willen we graag met vele verschillende partijen uit de kennisketen reflecteren over klimaatgerelateerd onderzoek.