Versterking praktijkgericht onderzoek met nieuwe overeenkomst

6 July 2023

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit een nieuwe 5-jarige samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op hogescholen via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De afgelopen decennia heeft praktijkgericht onderzoek bewezen erg waardevol te zijn, met name door de actuele kennisbijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en de samenwerking daarin tussen onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners. De overeenkomst sluit Dijkgraaf mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken met de Vereniging Hogescholen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en ROM-Nederland.

Minister Dijkgraaf: "De relevante resultaten en mooie samenwerkingsverbanden die SIA mogelijk maakt laten zien dat het praktijkgericht onderzoek een toekomstgerichte en actuele rol inneemt in het wetenschapslandschap. Deze vorm van onderzoek maakt belangrijke initiatieven mogelijk die de samenleving ten goede komen. Het is daarom niet meer dan logisch om met deze nieuwe overeenkomst de succesvolle samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid voort te zetten en te versterken.”

Onderzoek verder versterken

Regieorgaan SIA is blij met dit nieuwe convenant. Het is een bevestiging van de rol die praktijkgericht onderzoek inneemt in het nationale kennis- en innovatiesysteem. Deze nieuwe overeenkomst stelt het regieorgaan in staat om de komende 5 jaar het onderzoek van hogescholen verder te versterken en nog beter in te bedden. In de strategie 'Investeren in impact' heeft Regieorgaan SIA zijn ambities voor de komende jaren op een rij gezet.

Huib de Jong, voorzitter van SIA, stelt in een reactie op de ondertekening van het convenant dat dit een compliment is voor de enorme prestatie die hogescholen de afgelopen decennia hebben geleverd: “Het praktijkgericht onderzoek heeft een heldere plaats gekregen in hun strategische koers en in de samenwerking binnen de regio’s, waarin kennis samen met én voor maatschappelijke partners tot stand wordt gebracht.

Dit convenant markeert het belang van deze ontwikkeling voor ons land en voor de constante innovatie van de beroepen waarvoor hogescholen studenten en werkenden opleiden. De verdere inbedding van SIA in NWO zal de eigen identiteit van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen versterken en de samenwerking, ten bate van de samenleving, in de netwerken van wetenschappelijk onderzoek stimuleren.”

ROM-Nederland nieuwe partner

Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst volgt op een eerdere overeenkomst die de partners afsloten in 2013 en eind dit jaar afloopt. ROM-Nederland is een nieuwe partner in de samenwerking. Met de deelname van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen wordt een nog sterkere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek bevorderd. De ontwikkelingsmaatschappijen en hogescholen werken al flink samen, deze samenwerking krijgt zo een extra impuls.