Werkgroep Instrumenten learning communities van start

2 February 2021

Begin maart 2021 komt de werkgroep 'Instrumenten' van het landelijk Netwerk Learning Communities voor het eerst bij elkaar. Voorafgaand aan het overleg houdt de werkgroep een inloopuur. Netwerkleden zijn welkom om ideeën met de werkgroep te delen of een eigen instrument onder de aandacht te brengen.

De werkgroep

De werkgroep 'Instrumenten' bestaat uit 12 personen vanuit universiteiten (onder andere TU Eindhoven en TU Delft), hogescholen (Saxion, Haagse Hogeschool), mbo en bedrijfsleven. Een deel van de onderzoekers is betrokken bij onderzoeksprojecten naar learning communities in de installatiebranch: TransAct, Gas erop!, GoPro.

Prioriteiten van de Topsectoren

Het doel van de werkgroep is om instrumenten te ontwikkelen die de (door)ontwikkeling van learning communities ondersteunen. De groep sluit zich aan bij de missies en prioriteiten van de topsectoren. Stephan Corporaal (Saxion, Gas erop!): 'De instrumenten kunnen we onderscheiden naar 5 categorieën. Van het ontwikkelen van learning communities tot het waarderen en belonen van medewerkers'. De werkgroep onderscheidt instrumenten voor:

  1. ontwikkelen en inrichten van learning communities;
  2. verduurzamen en opschalen van learning communities;
  3. evalueren van de effectiviteit en opbrengsten van learning communities;
  4. begeleiden en managen van learning communties (bijvoorbeeld facilitators, leercoaches);
  5. waarderen en belonen van medewerkers in learning communities (bijvoorbeeld micro-credentials, skills-paspoorten).

Instrumenten gebruiken

De werkgroep gaat instrumenten openbaar ontsluiten, verder ontwikkelen en de toepassing ervan versnellen. Ellen Sjoer (De Haagse Hogeschool, TransAct): "Het is de uitdaging om te kijken of instrumenten die zijn gemaakt voor de energietransitie, ook in andere sectoren werken. Is een tool die gemaakt is door de Greenport (voor het verduurzaming van learning communities in de tuinbouw), bijvoorbeeld ook bruikbaar in de zorg?

Ons doel is om een gereedschapskist met instrumenten te maken. En de makers daaraan te koppelen. Bijvoorbeeld een kompas voor een facilitator van een learning community of een tool om de team-flow te meten. Met die gereedschapskist kan iedereen in zijn eigen huis gaan klussen. En daar is al veel belangstelling voor. Logisch want met een instrument haal je óók veel kennis en ervaring in huis."

Instrumenten gezocht!

Wil je jouw instrument inbrengen bij de werkgroep? Neem dan contact op met Ellen Sjoer of Stephan Corporaal. En maak gebruik van het hierboven aangekondigde inloopuur om je instrument of vraag onder de aandacht te brengen. Houd de kalender op de website van Regieorgaan SIA en de nieuwsbrief in de gaten voor de juiste datum en een link naar de bijeenkomst!

Stephan Corporaal

Portretfoto van lector Stephan Corporaal

Dr. Stephan Corporaal is lector Human Capital op Saxion en TechYourFuture. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van learning communities voor de energietransitie (NWO Gas erop!), zorg en digitalisering. Stephan doet onderzoek naar de integratie van leren, werken en innoveren. Centraal in zijn onderzoek staat het on-the-job voorbereiden van medewerkers op technologische ontwikkelingen.

Ellen Sjoer

Portretfoto van lector Ellen Sjoer

Dr. Ellen Sjoer is lector Duurzame Talentontwikkeling bij De Haagse Hogeschool. Zij doet onderzoek naar een leven lang ontwikkelen van studenten en professionals in beroepen in transitie. Innovatieve leer(werk)omgevingen en talentontwikkeling4all zijn belangrijke thema’s. Met het lectoraat onderzoekt Ellen learning communities in de installatietechniek (NWO, TransAct), tuinbouw, zorg, het hoger onderwijs en de retail.