Windesheim wint de RAAK-award met onderzoek over hergebruik kunststoffen

25 November 2021

Het RAAK-onderzoeksproject Hergebruik hybride kunststoffen van hogeschool Windesheim heeft de RAAK-award 2021 gewonnen. Projectleider Albert ten Busschen ontving de cheque van € 10.000 en de award uit handen van Rob Zwitserlood, winnaar van vorig jaar.

Binnen het winnende project deed associate lector Ten Busschen samen met het lectoraat en veel partners in het werkveld onderzoek naar hergebruik van moeilijk te recyclen kunststoffen als rotorbladen van windmolens, interieurpanelen van treinen, oude autobanden of mix-plastics die na sortering van afvalplastics overblijven worden hergebruikt in nieuwe producten.

De 2e prijs is gewonnen door Zie en hoor de cliënt: Het herontwerpen van vragenlijsten voor mensen met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Zuyd Hogeschool. 3M: Meer kansen Met Meertaligheid van NHL Stenden Hogeschool nam de 3e prijs in ontvangst.

Tweede leven

De jury is onder de indruk van de brede range van moeilijk te recyclen producten waarop de methodiek van Albert ten Busschen en zijn team kan worden toegepast. Niet één keer, maar voor elk restproduct en elke toepassing opnieuw. Dit onderzoek biedt een oplossing voor een steeds groter wordend probleem. Kunststoffen die heel functioneel zijn in gebruik, maar nauwelijks te recyclen zijn aan het einde van de levensduur van het product waar ze in verwerkt.

Groeipotentieel

Samen met de onderzoekers van het lectoraat Kunststoftechnologie en een indrukwekkend aantal partners in de praktijk zijn nieuwe, bruikbare producten ontwikkeld waarin de kunststoffen een tweede leven krijgen. Juist vanwege de sterke samenwerking met de industrie en kijkend naar de schaalbaarheid van het maakproces is het groeipotentieel van dit project zeer groot.

Cultuuromslag

Daarnaast benadrukken de jury dat het onderzoek niet alleen technisch van aard is. Om de cultuuromslag te maken is medewerking van de hele keten van groot belang. Juist voor dat aspect heeft het onderzoeksproject aandacht. Zo spelen naast bedrijven en onderzoekers overheden en brancheverenigingen een actieve rol in dit project. Tot slot is er grote betrokkenheid van studenten en komt de opgedane kennis terecht in minoren en masters.

Winnaar 2e prijs Zie en hoor de cliënt

Ruth Dalemans, senior onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, nam de 2e prijs in ontvangst namens het team van het project Zie en hoor de cliënt: Het herontwerpen van vragenlijsten voor mensen met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

In dit onderzoek springt de rol van de eindgebruikers sterk in het oog bij de jury. Deze rol bestaat niet zozeer uit het testen van de uitkomsten maar veel meer uit het leveren van input aan het begin van het onderzoek. Zo was de eerste vraag aan de mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking die meededen in het onderzoek: ‘Hoe kunnen we jullie betrekken?’ Hiermee is dit project onder leiding van Ruth Dalemans een uitstekend voorbeeld van praktijkgericht onderzoek.

Intensieve samenwerking

Daarnaast is binnen het project intensief samengewerkt met zorginstellingen en makers van vragenlijsten. Naast de aangepaste vragenlijsten die inmiddels in zorginstellingen worden gebruikt, is een leidraad opgeleverd zodat anderen met de resultaten van het onderzoek aan de slag kunnen.

Winnaar 3e prijs 3M: Meer kansen Met Meertaligheid

De groeiende diversiteit en meertaligheid van leerlingen levert een uitdaging op voor scholen. Vanuit de bestaande kennis in Friesland met tweetalig onderwijs biedt dit project concrete oplossingen voor een urgent en groter wordend vraagstuk. De jury is van mening dat dit het onderzoek extra relevant en belangrijk maakt.

Naast praktisch bruikbare tools heeft het onderzoek geleid tot expertkennis bij de deelnemende leerkrachten. Kinderen voelen zich beter omdat zij gewaardeerd worden op hun taal in plaats van afgewezen. De kennis uit het onderzoek vindt zijn weg naar de pabo-opleidingen en verhoogt zo het pedagogisch vakmanschap van de studenten. Hiermee zet het onderzoeksproject van lector Joana Duarte en haar lectoraat op verschillende niveaus verandering in beweging. Een welverdiende 3e plek.

Juryrapport

Een uitgebreider juryoordeel vind je in onderstaand rapport.

Publieksprijs

Naast de juryprijzen is er elk jaar de publiekprijs. De afgelopen maanden kon online gestemd worden. Studentreporters volgden de projecten en voerden via social media een campagne om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de onderzoeksprojecten. En natuurlijk ook om stemmen te werven. Dit jaar stemden meer mensen dan ooit.

Aan het eind van het SIA-congres werden de stemmen geteld. Het project Gezonde peutermonden van Hogeschool Utrecht won de Publieksprijs. In dit onderzoek worden mondzorgcoaches ingezet op consultatiebureaus om het grote aantal kinderen dan 5 jaar met gaatjes terug te dringen. Een mondzorgcoach ondersteunt en adviseert ouders tijdens reguliere bezoeken aan het consultatiebureau over de mondgezondheid van hun kind en preventie van cariës.

Over de RAAK-award

Regieorgaan SIA wil een bredere doelgroep kennis laten maken met het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Met de RAAK-award zet Regieorgaan SIA goed praktijkgericht onderzoek in de spotlights, verbreedt het de bekendheid van het onderzoek aan hogescholen en stimuleert het de kwaliteit van het onderzoek.