Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met mosselen

14 November 2019

Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen.

Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes.

De 2e prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt.

Weerbarstigheid van de realiteit

Veel mensen houden van mosselen maar weten niet dat ze ook een belangrijke rol kunnen spelen in kust- en natuurbehoud. Mosselen filteren gigantische hoeveelheden water waardoor ze de waterkwaliteit verhogen. Droogvallende mosselriffen zijn belangrijke leefgebieden voor vele andere soorten. De golven die ze dempen en het zand dat ze vasthouden kan erosie van droogvallende zandplaten tegengaan. De aanleg van een droogvallende mosselbank is moeilijk. De afgelopen jaren is het de onderzoekers gelukt een werkbare en schaalbare methode te ontwikkelen.

De jury is enthousiast over het feit dat het onderzoek ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstellingen van deelnemers als Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties en mosselkwekers verenigt. Het onderzoeksteam is actief naar oplossingen blijven zoeken die voor alle partners een verbetering betekenen. Zo bleek het oogsten van de mosselbanken niet wenselijk, waar juist de winst zit voor de kwekers. Door de mosselkwekers het zaad voor de mossels te laten leveren heeft het team dit model ook voor de mosselkwekers interessant gemaakt.

De context van het onderzoek was lastig, niet alleen omdat er veel verschillende belangen verenigd moesten worden, ook omdat het onderzoek buiten plaatsvond, in de Oosterschelde. Daar had het team te maken met de weerbarstigheid van de realiteit. De eerste mosselbank spoelde weg bij een storm, op een volgende kwamen veel vogels af. Met veel doorzettingsvermogen, de inzet van studenten en vrijwilligers, veel zweet en wat tranen heeft het team een droogvallende mosselbank ontwikkeld die voor alle partijen meerwaarde heeft. En de onderzoekers zijn niet gestopt bij het ontwikkelen van de beste mosselbanken. Met een lokale partner is gekeken hoe de aanleg opgeschaald kan worden en de methode dus ook echt kan worden ingezet in de praktijk. Voor het onderwijs is een casestudy gemaakt, waarbij studenten het hele onderzoek doorlopen.  

Winnaars van de RAAK-award met de cheque en de award

Winnaars 2e en 3e prijs

Lector Susy Braun nam namens De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool de 2e prijs – een cheque van € 5.000 – in ontvangst. Het team van lector Susy Braun onderzoekt samen met fysiotherapeuten de toepassing van onbewuste motorische leerstrategieën en het inzetten van ondersteunende technologie om het opnieuw leren lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren. Het onderzoek biedt therapeuten praktische handvatten met een wetenschappelijk onderbouwing. Professionals merken dat bij revalidatie na een beroerte de standaard aanpak niet voor alle patiënten werkt en zoeken samen met de hogeschool naar een oplossing die toegespitst is op de praktijk en ook direct in de praktijk getoetst wordt. Het verbaast de jury dan ook niet dat er veel vraag is naar de resultaten van dit onderzoek. Het vervolg gericht op implementatie juicht de jury dan ook toe.

High Performance Greenhouse Farming van Inholland won de 3e prijs. Lector Cock Heemskerk heeft met een interdisciplinair team een autonoom vliegende drone ontwikkeld die ziekten bij planten in kassen al zo vroeg kan scannen dat de gewasuitval substantieel beperkt wordt. De jury is onder de indruk van de doortastende aanpak en ziet grote potentie in de praktijk, niet alleen voor de autonoom vliegende drone uit dit project, maar ook voor de inmiddels 5 andere toepassingen waar het team onderzoek naar doet.

Publieksprijs

Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kon ook online gestemd worden. Studentreporters volgden de projecten en deden daar verslag van. De laatste stemmen werden gegeven door de deelnemers van het congres. Na een aantal spannende maanden is de winnaar eindelijk bekend: De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool. De prijs werd op muzikale wijze bekendgemaakt door hbo-studenten  en alumni.

Over de RAAK-award

Het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen verdient een brede doelgroep. Met die gedachte is in 2011 de RAAK-award in het leven geroepen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het SIA-congres aan het door de jury best beoordeelde RAAK-project. Met de RAAK-award zet Regieorgaan SIA goed praktijkgericht onderzoek van hogescholen in de spotlights, verbreedt het de bekendheid en stimuleert de kwaliteit van het onderzoek.

De 1e prijswinnaar ontvangt € 10.000,-. De 2e prijs bestaat uit € 5.000,-. De 3e prijs is €2.500,-.

De jury bestond dit jaar uit:

  • Reint Jan Renes, lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (juryvoorzitter)
  • Jalbert Kuijper, hoofd marketing Wereld Natuurfonds, ondernemer
  • Ingeborg van der Ven, bestuurskundige, ondernemer en journalist