Cockpit: Leonard Kok

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Met praktijkgericht onderzoek dragen hogescholen bij aan de oplossingen. In Cockpit geven we het woord aan hun koersbepalers. Bevlogen bestuurders die ook trekker zijn voor de missies van topsectoren. Met deze keer Leonard Kok, directeur Politieacademie. Hoe belangrijk is praktijkgericht onderzoek om Nederland veilig te houden?

Wij gebruiken praktijkgericht onderzoek om het politiewerk te verbeteren

"Bij de Politieacademie vinden we veiligheid enorm belangrijk. Ik ben dan ook blij dat we nu deel uitmaken van de hbo-thematafel Veiligheid. Want de Politieacademie is dan officieel geen hogeschool, we zijn wel al jaren geassocieerd lid van de Vereniging Hogescholen; we hebben hbo-opleidingen en doen praktijkgericht onderzoek.

Onze kracht ligt onder meer in weerbaarheid, opsporing, handhaving en crisisbeheersing. Hogescholen hebben veel expertise in techniek, ICT, menselijk gedrag en zorg. Samenwerken is dan ook essentieel. Dat zie je bijvoorbeeld bij een groot maatschappelijk probleem: onbegrepen gedrag, veelal van verwarde personen. Jaarlijks komen daarover 140.000 meldingen binnen, vaak bij de politie. Hierdoor zijn agenten vaak als eerste ter plaatse. Het lectoraat Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving, een samenwerking met de HAN University of Applied Sciences, ontwikkelt samen met onder andere zorgprofessionals en agenten handvatten voor politieagenten, zodat ze de situatie goed kunnen inschatten en adequaat kunnen handelen. Wij doen onderzoek het liefst samen met politiemensen uit de praktijk, zodat inzichten en kennis doorwerken in de manier waarop ze hun belangrijke werk doen.

Bij praktijkgericht onderzoeken kiezen we voor gedeelde lectoraten: onze 10 lectoren zijn deels in dienst bij ons, deels in dienst van een hogeschool of universiteit. Zoals Janine Janssen, die lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties is bij Avans ├ęn bij de Politieacademie. Haar rol is bijzonder omdat zij geweld in afhankelijkheidsrelaties onderzoekt, de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Met Saxion hebben we het lectoraat Technologies for criminal investigation opgezet, dat techniek en opsporing aan elkaar verbindt. Met NHL Stenden Hogeschool werken we samen in het lectoraat Digitale weerbaarheid van mens en organisatie. En met de Hogeschool van Amsterdam doen we dat in het lectoraat Forensisch onderzoek.

Onze ambitie is om meer onderzoek te doen met hogescholen. Veiligheid wordt namelijk steeds belangrijker als gevolg van wereldwijde crises en oorlogen, de polarisatie en spanningen in Nederland en de sterk toenemende cybercriminaliteit. Bovendien heeft de politie er een nieuwe hoofdtaak bijgekregen na de brutale moorden rondom het Marengoproces: bewaken, beveiligen en beschermen. Wat betekent dit voor het politiewerk, de organisatie en de opleidingen? Onderzoek moet eraan bijdragen dit werk steeds beter te kunnen doen."