Praktische informatie leergang

Op deze pagina vind je praktische informatie over de Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek. Alle groepen voor studiejaar 2023-2024 zitten vol.

Inhoud

Doel en doelgroep

De leergang heeft tot doel docent-onderzoekers te professionaliseren in het doen van praktijkgericht onderzoek: het acquireren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten. De leergang gaat niet over onderzoeksvaardigheden, maar juist over vaardigheden in het hele proces rondom het doen van onderzoek.

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit 5 modulen die de onderzoekcyclus volgen: projectvoorstel, strategische netwerkvorming, vraagarticulatie en doorwerking, onderzoeksplan en projectleiderschap. De deelnemers kunnen naar eigen behoefte aan de slag met een aantal vaardigheden. Er is ruimte voor het inbrengen van eigen vragen. Houdingsaspecten waar aandacht aan wordt besteed zijn: het verbreden van de blik tot de hele onderzoekcyclus, vraaggerichtheid en doorwerking, het onderkennen van het belang van kenniscommunicatie en open access.

Groepsgrootte en -samenstelling

De leergang wordt 3 keer aangeboden. De groepen starten in september, oktober en januari. Elke groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers van zo veel mogelijk verschillende hogescholen. De groepssamenstelling blijft gedurende de leergang gelijk, om te bevorderen dat er zo veel mogelijk van en met elkaar wordt geleerd.

Vorm

De leergang wordt in hybride vorm aangeboden. Elke module beslaat 2 lesdagen. 3 modules worden aangeboden op 2 aaneengesloten dagen op locatie (donderdag en vrijdag). De hogescholen zijn afwisselend gastheer zodat deelnemers een kijkje kunnen nemen bij een andere hogeschool. Daarnaast zijn er online lesdagen op vrijdagen met enkele weken ertussen. Er wordt gebruikgemaakt van veel verschillende werkvormen, kennisclips en huiswerkopdrachten die het projectidee verder brengen.

Studielast en doorlooptijd

De leergang heeft een studiebelasting van ongeveer 7,5 ECTS (210 uur), met een doorlooptijd van 7 maanden, waarvan ongeveer 70 uur contacttijd en 140 uur voor het ontwikkelen van een eigen onderzoeksproject. Deelnemers starten met een projectidee en ontwikkelen dit gedurende de leergang tot een eigen projectvoorstel met behulp van het lesmateriaal en de opdrachten.

De leergang wordt afgesloten met een bewijs van deelname als minimaal 80% van de leergang gevolgd is.

Kosten

Voor de deelnemers zijn aan deelname alleen reis- en verblijfkosten verbonden. De overige kosten (organisatie, ontwikkeling lesmateriaal, inzet van docenten) kunnen door de hogescholen intern verrekend worden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de contactpersoon van uw hogeschool.

Cursusopzet 2023-2024

De leergang bestaat uit 5 modulen. Lees hier meer over de inhoud van de modulen.

Module 1: Projectvoorstel

Onderwerpen: projectvoorstel in 3 zinnen, speelveld, projectscope, analyse van een regeling, kritische succesfactoren, aanvraagproces, beoordeling.

Module 2: Strategische netwerkvorming

Onderwerpen: inzet van jouw netwerk om het project gefinancierd en uitgevoerd te krijgen, vergroten van de impact en leereffecten binnen het netwerk, innovatie-ecosystemen in relatie tot de rol van netwerken en je eigen onderzoeksproject(en).

Module 3: Vraagarticulatie & doorwerking

Onderwerpen: praktijkvraag; wie wat en hoe, structureren van de praktijkvraag, subsidieperspectief, vormen van doorwerking naar de praktijk en het onderwijs en aandachtspunten hierbij.

Module 4: Onderzoeksplan

Onderwerpen: uitwerken van de praktijkvraag tot een onderzoeksvraag met een passend onderzoeksdesign, participatie van betrokkenen, dynamiek in het onderzoeksplan.

Module 5: Projectleiderschap

Onderwerpen: leiderschap, kwaliteit bewaken, Dragon's Den, intervisie.

In het studiejaar 2023-2024 starten er 3 groepen. In de tabel hieronder vind je per groep de data waarop de modulen plaatsvinden.
De data zijn onder voorbehoud.

Groep 1

Module Datum
1. Projectvoorstel 21 en 22 september 2023 Amsterdam
2. Strategische netwerkvorming 2 en 3 november 2023 dag 1 Arnhem, dag 2 Velp
3. Vraagarticulatie & doorwerking 8 december 2023 en 12 januari 2024 online
4. Onderzoeksplan 9 februari en 15 maart 2024 online
5. Projectleiderschap 4 en 5 april 2024 Rotterdam

Groep 2

Module Datum
1. Projectvoorstel 12 en 13 oktober 2023 Leeuwarden
2. Strategische netwerkvorming 23 en 24 november 2023 Eindhoven
3. Vraagarticulatie & doorwerking 19 januari en 2 februari 2024 online
4. Onderzoeksplan 1 en 22 maart 2024 online
5. Projectleiderschap 18 en 19 april 2024 Zwolle

Groep 3

Module Datum
1. Projectvoorstel 25 en 26 januari 2024 Utrecht
2. Strategische netwerkvorming 7 en 8 maart 2024 Den Haag
3. Vraagarticulatie & doorwerking 12 en 26 april 2024 online
4. Onderzoeksplan 17 en 31 mei 2024 online
5. Projectleiderschap 20 en 21 juni 2024 Groningen

Contact

Wil je de leergang volgen en werk je bij een van de deelnemende hogescholen dan kun je contact op nemen met de betrokken docenten van jouw hogeschool. Weet je niet wie dit zijn of heb je een algemene vraag over de leergang? Neem dan contact op met:

Jolande Donker

Secretariaat Leergang Bouwstenen

Deelnemende hogescholen

De leergang wordt voor en door 14 hogescholen georganiseerd. De deelnemende hogescholen dragen actief bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de leergang. Zij stellen locaties en trainers beschikbaar. Regieorgaan SIA is partner in de leergang en biedt ondersteuning bij de uitvoering.

De hogescholen die deelnemen aan Leergang Bouwstenen zijn: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Inholland Hogeschool, Saxion Hogeschool, NHL Stenden, Avans Hogeschool, Windesheim University of Applied Sciences, HAN University of Applied Sciences, de Haagse Hogeschool, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en Fontys Hogescholen.