Praktische informatie leergang

Op deze pagina vind je praktische informatie over de Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek.

Inhoud

Doel en doelgroep

Het doel van de leergang is om senior-onderzoekers te professionaliseren in praktijkgericht onderzoek: het acquireren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten. De leergang gaat niet over onderzoeksvaardigheden, maar juist over vaardigheden in het hele proces rondom het doen van onderzoek.

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit 5 modulen die de onderzoekcyclus volgen: projectvoorstel, strategische netwerkvorming, vraagarticulatie & valorisatie, onderzoeksopzet en projectleiderschap. De deelnemers kunnen naar eigen behoefte aan de slag met een aantal vaardigheden. Eigen vragen inbrengen is mogelijk. Er is aandacht voor houdingsaspecten als: het verbreden van de blik tot de hele onderzoekcyclus, vraaggerichtheid, het onderkennen van het belang van kenniscommunicatie, open access en valorisatie.

Groepsgrootte en -samenstelling

Elke groep heeft maximaal 16 deelnemers. De groep bestaat uit deelnemers van zoveel mogelijk verschillende hogescholen. De groepssamenstelling blijft gedurende de leergang gelijk. Het is niet mogelijk tussentijds van groep te veranderen.

Vorm

13 hogescholen verzorgen de leergang. Om de beurt is een hogeschool gastheer voor 1 van de modules. Echter, in verband met de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 is fysieke ontmoeting voorlopig niet mogelijk. De leergang wordt online aangeboden. Een rustige werkplek wordt aangeraden.

Studielast en doorlooptijd

De leergang heeft een studiebelasting van ongeveer 7,5 ECTS (210 uur), met een doorlooptijd van 7 maanden, waarvan 70 uur contacttijd en 140 uur voor het ontwikkelen van een eigen onderzoeksproject. Deelnemers starten met een projectidee en ontwikkelen dit gedurende de leergang tot een eigen projectvoorstel met behulp van het lesmateriaal en de opdrachten.

De leergang wordt afgesloten met een bewijs van deelname als minimaal 80% van de leergang gevolgd is.

Kosten

Als de leergang op locatie wordt aangeboden zijn aan deelname alleen reis- en verblijfkosten verbonden. De overige kosten (ontwikkeling lesmateriaal, inzet docenten) worden voor deelnemers van de organiserende hogescholen intern verrekend met de inzet van de docenten.

Cursusopzet 2021-2022

De leergang bestaat uit 5 modulen. Lees hier meer over de inhoud van de modulen.

Module 1: Projectvoorstel

Onderwerpen: projectvoorstel in 3 zinnen, speelveld, projectscope, analyse van een regeling, kritische succesfactoren, aanvraagproces, beoordeling.

Module 2: Strategische netwerkvorming

Onderwerpen: inzet van jouw netwerk om het project gefinancierd en uitgevoerd te krijgen, vergroten van de impact en leereffecten binnen het netwerk.

Module 3: Vraagarticulatie & doorwerking

Onderwerpen: praktijkvraag; wie wat en hoe, vormen van doorwerking naar de praktijk en het onderwijs en aandachtspunten hierbij.

Module 4: Onderzoeksplan

Onderwerpen: uitwerken van de praktijkvraag tot een onderzoeksvraag met een passend onderzoeksdesign.

Module 5: Projectleiderschap

Onderwerpen: leiderschap, kwaliteit bewaken, Dragon's Den, intervisie.

In het studiejaar 2021-2022 starten er 3 groepen. In de tabel hieronder vind je per groep de data waarop de modulen plaatsvinden.
De data zijn onder voorbehoud.

Groep 1

Module Datum
1. Projectvoorstel 24 september en 8 oktober 2021 online
2. Strategische netwerkvorming 5 en 19 november 2021 online
3. Vraagarticulatie & doorwerking 10 december 2021 en 14 januari 2022 online
4. Onderzoeksplan 28 januari en 18 februari 2022 online
5. Projectleiderschap 11 en 25 maart 2022 online

Groep 2

Module Datum
1. Projectvoorstel 15 oktober en 12 november 2021 online
2. Strategische netwerkvorming 26 november en 17 december 2021 online
3. Vraagarticulatie & doorwerking 21 januari en 11 februari 2022 online
4. Onderzoeksplan 18 maart en 1 april 2022 online
5. Projectleiderschap 22 april en 13 mei 2022 online

Groep 3

Module Datum
1. Projectvoorstel 14 en 28 januari 2022 online
2. Strategische netwerkvorming 18 februari en 11 maart 2022 online
3. Vraagarticulatie & doorwerking 25 maart en 8 april 2022 online
4. Onderzoeksplan 29 april en 20 mei 2022 online
5. Projectleiderschap 10 en 24 juni 2022 online

Contact

Wil je de leergang volgen en werk je bij een van de deelnemende hogescholen dan kun je contact op nemen met de betrokken docenten van jouw hogeschool. Weet je niet wie dit zijn of heb je een algemene vraag over de leergang? Neem dan contact op met:

Jolande Donker
secretariaat Leergang Bouwstenen
E-mail: j.m.donker@pl.hanze.nl

Deelnemende hogescholen

De hogescholen die deelnemen aan Leergang Bouwstenen zijn: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Inholland Hogeschool, Saxion Hogeschool, NHL Stenden, Avans Hogeschool, Windesheim University of Applied Sciences, HAN University of Applied Sciences, de Haagse Hogeschool en Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.