Praktische informatie leergang

Op deze pagina vind je praktische informatie over de Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek.

Inhoud

Doel en doelgroep

De leergang heeft tot doel docent-onderzoekers te professionaliseren in het doen van praktijkgericht onderzoek: het acquireren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten. De leergang gaat niet over onderzoeksvaardigheden, maar juist over vaardigheden in het hele proces rondom het doen van onderzoek.

Inhoud van de leergang

De leergang bestaat uit 5 modulen die de onderzoekcyclus volgen: projectvoorstel, strategische netwerkvorming, vraagarticulatie en doorwerking, onderzoeksplan en projectleiderschap. De deelnemers kunnen naar eigen behoefte aan de slag met een aantal vaardigheden. Er is ruimte voor het inbrengen van eigen vragen. Houdingsaspecten waar aandacht aan wordt besteed zijn: het verbreden van de blik tot de hele onderzoekcyclus, vraaggerichtheid en doorwerking, het onderkennen van het belang van kenniscommunicatie en open access.

Groepsgrootte en -samenstelling

De leergang wordt 3 keer aangeboden. De groepen starten in september, oktober en januari. Elke groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers van zo veel mogelijk verschillende hogescholen. De groepssamenstelling blijft gedurende de leergang gelijk, om te bevorderen dat er zo veel mogelijk van en met elkaar wordt geleerd.

Vorm

Elke module bestaat uit 2 lesdagen op vrijdagen met minimaal 2 weken tussen de lesdagen. De leergang wordt in hybride vorm aangeboden. Online lesdagen worden afgewisseld met een dag op locatie aan het begin, halverwege en bij de afsluiting van de leergang.

De hogescholen zijn afwisselend gastheer zodat deelnemers een kijkje kunnen nemen bij een andere hogeschool. Voor de online lesdagen wordt een rustige werkplek aangeraden. Er wordt gebruikgemaakt van veel verschillende werkvormen, kennisclips en huiswerkopdrachten.

Studielast en doorlooptijd

De leergang heeft een studiebelasting van ongeveer 7,5 ECTS (210 uur), met een doorlooptijd van 7 maanden, waarvan ongeveer 70 uur contacttijd en 140 uur voor het ontwikkelen van een eigen onderzoeksproject. Deelnemers starten met een projectidee en ontwikkelen dit gedurende de leergang tot een eigen projectvoorstel met behulp van het lesmateriaal en de opdrachten.

De leergang wordt afgesloten met een bewijs van deelname als minimaal 80% van de leergang gevolgd is.

Kosten

Voor de deelnemers zijn aan deelname alleen reis- en verblijfkosten verbonden. De overige kosten (organisatie, ontwikkeling lesmateriaal, inzet van docenten) kunnen door de hogescholen intern verrekend worden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de contactpersoon van uw hogeschool.

Cursusopzet 2022-2023

De leergang bestaat uit 5 modulen. Lees hier meer over de inhoud van de modulen.

Module 1: Projectvoorstel

Onderwerpen: projectvoorstel in 3 zinnen, speelveld, projectscope, analyse van een regeling, kritische succesfactoren, aanvraagproces, beoordeling.

Module 2: Strategische netwerkvorming

Onderwerpen: inzet van jouw netwerk om het project gefinancierd en uitgevoerd te krijgen, vergroten van de impact en leereffecten binnen het netwerk, innovatie-ecosystemen in relatie tot de rol van netwerken en je eigen onderzoeksproject(en).

Module 3: Vraagarticulatie & doorwerking

Onderwerpen: praktijkvraag; wie wat en hoe, structureren van de praktijkvraag, subsidieperspectief, vormen van doorwerking naar de praktijk en het onderwijs en aandachtspunten hierbij.

Module 4: Onderzoeksplan

Onderwerpen: uitwerken van de praktijkvraag tot een onderzoeksvraag met een passend onderzoeksdesign, participatie van betrokkenen, dynamiek in het onderzoeksplan.

Module 5: Projectleiderschap

Onderwerpen: leiderschap, kwaliteit bewaken, Dragon's Den, intervisie.

In het studiejaar 2022-2023 starten er 3 groepen. In de tabel hieronder vind je per groep de data waarop de modulen plaatsvinden.
De data zijn onder voorbehoud.

Groep 1

Module Datum
1. Projectvoorstel 23 september en 7 oktober 2022 dag 1 online, locatie dag 2 volgt
2. Strategische netwerkvorming 4 en 18 november 2022 dag 1 online, locatie dag 2 volgt
3. Vraagarticulatie & doorwerking 9 december 2022 en 13 januari 2023 online
4. Onderzoeksplan 27 januari en 10 februari 2023 online
5. Projectleiderschap 10 en 24 maart 2023 Zwolle

Groep 2

Module Datum
1. Projectvoorstel 14 oktober en 11 november 2022 dag 1 online, locatie dag 2 volgt
2. Strategische netwerkvorming 25 november en 9 december 2022 dag 1 online, locatie dag 2 volgt
3. Vraagarticulatie & doorwerking 20 januari en 3 februari 2023 online
4. Onderzoeksplan 17 februari en 17 maart 2023 online
5. Projectleiderschap 31 maart en 14 april 2023 Groningen

Groep 3

Module Datum
1. Projectvoorstel 13 en 22 januari 2023 dag 1 online, locatie dag 2 volgt
2. Strategische netwerkvorming 10 februari en 10 maart 2023 dag 1 online, dag 2 in Den Haag
3. Vraagarticulatie & doorwerking 24 maart en 14 april 2023 online
4. Onderzoeksplan 12 mei en 26 mei 2023 online
5. Projectleiderschap 9 en 23 juni 2023 Rotterdam

Contact

Wil je de leergang volgen en werk je bij een van de deelnemende hogescholen dan kun je contact op nemen met de betrokken docenten van jouw hogeschool. Weet je niet wie dit zijn of heb je een algemene vraag over de leergang? Neem dan contact op met:

Jolande Donker
secretariaat Leergang Bouwstenen
E-mail: j.m.donker@pl.hanze.nl

Deelnemende hogescholen

De hogescholen die deelnemen aan Leergang Bouwstenen zijn: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Inholland Hogeschool, Saxion Hogeschool, NHL Stenden, Avans Hogeschool, Windesheim University of Applied Sciences, HAN University of Applied Sciences, de Haagse Hogeschool, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en Fontys Hogescholen.