SPRONG Vitaliteit en Gezondheid

Sinds februari 2018 zijn 4 SPRONG-groepen actief binnen het thema Vitaliteit en Gezondheid. Hieronder vind je meer informatie over deze trajecten.

Mensen in Beweging

De onderzoeksgroep Mensen in Beweging wil mensen ondersteunen met technologische toepassingen, zodat zij zelfstandig hun eigen gezonde beweeg- en voedingsgedrag blijvend kunnen ontwikkelen.

FAITH: Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health

Onderzoeksgroep FAITH wil ervoor zorgen dat kwetsbare mensen (zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening) zo lang mogelijk de regie over hun eigen gezondheid houden en zo een kwalitatief goed leven leiden. Van kwetsbaarheid naar gezondheid, met behulp van ondersteuning, interventie en technologie.

PEARL: PErforming artist and Athlete Research Lab

PEARL is het nationale onderzoekscentrum voor de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars en sporters. De onderzoekers en partners van PEARL zetten zich in om gezondheidsklachten bij deze groep te voorkomen en hun gezondheid te optimaliseren.

Vitale Delta

Vitale Delta is een onderzoeksconsortium van 4 hogescholen. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Vitale Delta zet in op het versterken van de veerkracht en eigen regie van mensen en het creëren van een gezonde omgeving.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over SPRONG Vitaliteit en Gezondheid? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager

Marcus van Leeuwen

Programmamanager