Mensen in Beweging (MiB)

De onderzoeksgroep Mensen in Beweging ondersteunt mensen met technologische toepassingen, zodat zij zelfstandig hun eigen gezonde beweeg- en voedingsgedrag kunnen ontwikkelen.

Doel van Mensen in Beweging

De onderzoeksgroep streeft naar meer vitaliteit van mensen door minder ziektelast, meer meedoen en langer zelfredzaam thuis wonen. In het onderzoek wordt de meest recente kennis over onderliggende complexe interacties tussen bewegen en voeding toegepast.

Bij het onderzoek zijn experts op het gebied van beweging, voeding en technologie betrokken. Hun ambitie is passende, effectieve, duurzame en betaalbare beweeg- en voedingsinterventies ontwikkelen met nieuwe technologische mogelijkheden, om zo gedragsverandering te bereiken bij kwetsbare groepen. Dat zijn onder anderen kinderen met overgewicht, mensen met een chronische aandoening en ouderen herstellend van een ziekte.

Onderzoeksgroep

Het consortium van onderzoekers staat onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Van de HvA zijn 3 faculteiten betrokken: (1) Bewegen, Sport en Voeding, (2) Gezondheid en (3) Digitale Media en Creatieve Industrie.

Deelnemers aan het onderzoek zijn onder andere de gemeente Amsterdam, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Impuls Kinderopvang. Onderzoek, onderwijs én de praktijk zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten bij de aangesloten partijen ingang vinden.

Praktijkgericht onderzoek ontwikkelen

De onderzoeksgroep wil de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek verder ontwikkelen, evalueren en uitdragen. Kernbegrippen daarbij zijn robuustheid, transparantie, repliceerbaarheid en open science. De onderzoeksgroep wordt zowel intern, nationaal als internationaal herkend en erkend als expertgroep. Doorwerking van het onderzoek in onderwijs en impact in het werkveld staan centraal in de aanpak van de onderzoekgroep.

Onderzoeksgroep wil verdubbelen in omvang

De onderzoeksgroep wil verdubbelen in omvang, door aanstelling van postdocs, het aanhaken van lectoraten en opleidingen en door uitbreiding met promovendi en docent-onderzoekers. De onderzoekers dragen (onder andere via het onderwijs) hun onderzoek uit en ontwikkelen beleid voor toepassing in de praktijk.

Voorbeeldprojecten

VITAMINE

Dit project werkt aan een trainingsprogramma met een persoonlijke beweeg- en voedingscoach. De training vindt thuis plaats én online, met inzet van technologie. Het programma richt zich op kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname.

e-ToP

Dit project ontwikkelt een digitale module voor ouders van prematuur geboren kinderen. Deze online module bevat ondersteunende informatie over de motorische ontwikkeling en voeding van het kind.

FAIR, geen woorden maar data

In dit project wordt het efficiënter (her)gebruik van data verkend. Dit door toepassing van de FAIR-principes: findable (vindbaar), accessible (toegankelijk), interoperable (uitwisselbaar), reusable (herbruikbaar). Het doel is een proof of concept, waarbij de focus ligt op het leren toepassen van FAIR-principes en het verkennen van het invoeren daarvan binnen het project Mensen in Beweging.