PEARL

PEARL (PErforming Artist and Athlete Research Lab) is het nationale onderzoekscentrum voor de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars en sporters.

Doel van PEARL

De onderzoekers en partners van PEARL zetten zich in om gezondheidsklachten bij podiumkunstenaars en sporters te voorkomen én hun gezondheid te optimaliseren. Hierdoor kunnen zij tot de beste prestaties komen.

Onderzoeksgroep

Bij het onderzoek zijn 2 hogescholen betrokken: Codarts Rotterdam (Hogeschool voor de Kunsten) als trekker van het onderzoek en de Hogeschool Rotterdam. Partners in het onderzoek zijn: Het Nationale Ballet, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Circusstad Rotterdam, Nationaal Centrum Performing Arts (NCPA), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in Sportgezondheidszorg (NVFS), Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), JOHAN Sports, Sportgeneeskunde Rotterdam en VU Medisch Centrum.

Groei van de onderzoeksgroep

Codarts wil met PEARL komen tot een verdubbeling van het aantal onderzoeksmedewerkers (van 5 naar 10 medewerkers), waarbij de helft een vaste aanstelling krijgt.

Om complexe gezondheidsvraagstukken op te lossen, wil het team steeds meer inzichten samenbrengen: vanuit de bewegingswetenschappen, fysiotherapie, danswetenschappen, software engineering, big data sciences, inspanningsfysiologie, human machine-interactie, communicatiewetenschappen en psychologie.

PEARL verbindt

PEARL vormt de verbindende schakel tussen podiumkunsten, sport, zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Het brengt bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten, sportartsen, ict-ers, mkb-ers en datawetenschappers samen. Zij kunnen gezamenlijk op basis van de data trainingsprogramma’s op maat aanbieden. Hierdoor kan PEARL wetenschappelijk gefundeerd beleid maken, gericht op de gezondheid van podiumkunstenaars en sporters.

Fieldlabs

PEARL bestaat uit 8 fieldlabs. Dat zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met test- en meetfaciliteiten waar podiumkunstenaars, sporters, maar ook (revaliderende) patiënten ter plekke onderzocht en geadviseerd worden. Deze fieldlabs verzamelen onder leiding van onderzoekers gegevens over de gezondheid van podiumkunstenaars en sporters.

Voorbeeldprojecten

Student Life Monitor

Dit project richt zich op de fysieke en mentale gezondheid van studenten van vijf 5 bacheloropleidingen bij Codarts (Dans, Docent Dans, Circus Arts, Muziektheater en Klassieke Muziek). Door middel van de Student Life Monitor (SLM) krijgen de onderzoekers meer inzicht in de blessures, mentale klachten en ziekten bij de studenten: de omvang ervan, de risicofactoren en mogelijke preventieve maatregelen.

Big data en blessurepreventie

Tijdens trainingen en wedstrijden dragen atleten sensoren die hun hartslag, afgelegde afstand en snelheid vastleggen. Deze gegevens kunnen een belangrijke rol spelen in de balans tussen belasting en belastbaarheid. De analyse van deze data vormt een grote uitdaging voor het begeleidingsteam van de sporters. In de danswereld worden deze gegevens nog niet op grote schaal verzameld. Dit project is het 1e onderzoek dat een brug slaat tussen sport- en danswetenschap. Het doel van het project is om sensordata van meerdere sportteams en dansgezelschappen te verzamelen.