Vitale Delta

Vitale Delta is een onderzoeksconsortium van 4 hogescholen dat zich inzet voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud.

Doel van Vitale Delta

Het doel van Vitale Delta is het versterken van de veerkracht en eigen regie van mensen en het creëren van een gezonde leefomgeving. Uitgangspunt is de levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staan.

Uniek aan Vitale Delta is de brede, integrale benadering van vitaliteit en gezondheid. Leidende principes in Vitale Delta zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap.

Onderzoeksgroep

De 4 betrokken hogescholen zijn: Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam (penvoerder). Vitale Delta werkt samen met vele partners en netwerkorganisaties in de Deltaregio, zoals Medical Delta, universiteiten, ziekenhuizen, revalidatie-, gezondheids- en zorgcentra, gemeenten, kennis-/expertisecentra en -netwerken, regionale werkgeversorganisaties en patiëntenorganisaties. Het werkgebied is de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Thema's

De hogescholen werken samen met partners aan de thema’s Ondersteund Vitaal (zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (zelfmanagement en vitale professionals). Elk werkpakket wordt geleid door 2 lectoren van verschillende hogescholen. Zij combineren de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen.

Infrastructuur voor onderzoek

Vitale Delta wil een sterke, regionale infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek ontwikkelen door de krachten van onderzoeksgroepen van 4 hogescholen te bundelen. Uiteindelijk doel is een blijvende samenwerking met universiteiten, universitair medische centra en bedrijven op het thema vitaliteit en gezondheid. Hierdoor krijgen professionals die afstuderen aan een hogeschool meer competenties. Ook bevordert dit de kennisuitwisseling tussen de domeinen preventie, gezondheidszorg en welzijn en aanpalende disciplines.

Voorbeeldprojecten

BiBoz

Hoe stimuleer je als zorgprofessional cliënten om na afloop van een zorgtraject te blijven bewegen? Hiervoor ontwikkelen onderzoekers van BiBoZ een methodiek waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van langdurig gezond beweeggedrag.

Vitale Zorgprofessionals

Om vroegtijdige uitstroom uit de zorg te voorkomen is extra aandacht voor de vitaliteit van zorgmedewerkers nodig. In het project Vitale Zorgprofessionals werken werkgeversorganisaties, zorgorganisaties én professionals hier samen aan. Speciale aandacht gaat uit naar beginnende verpleegkundigen en verpleegkundigen in de leeftijd 50+.