De kracht van een interdisciplinaire aanpak

Nurhan Abujidi is lector Smart Urban Redesign aan Zuyd Hogeschool. Met financiering uit de regeling City Deal Kennis Maken Impuls 2019 trok ze met 600 studenten Maastricht in. Ze onderzochten hoe de openbare ruimte duurzamer en socialer kan worden: Maastricht als Living Lab.

City Deal Kennis Maken: samenwerken voor een mooiere stad

Portretfoto van Nurhan Abujidi

De City Deal Kennis Maken bood in 2019 financiering voor deelnemende steden om in samenwerkingsverband met de gemeente, universiteiten en hogescholen te werken aan maatschappelijke opgaven in hun stad.

In Maastricht werkten Zuyd Hogeschool, de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht aan meer duurzaamheid en inclusiviteit in de Maastrichtse wijken Randwyck en Mariaberg. Abujidi is vanuit Zuyd Hogeschool projectleider van dit omvangrijke project.

Lector van het jaar

De vraagstukken van openbare ruimte zijn complex en daarom geloof ik dat je alleen met een multidisciplinaire aanpak, én samen met de bewoners, de juiste antwoorden vindt", vertelt Abujidi. De verbindende rol die zij speelt, leverde haar in het voorjaar 2020 zelfs een nominatie op voor de verkiezing van Lector van het Jaar 2020.

Een gezonde en vitale stad en buurt

Aan hoe de openbare ruimte is ingericht, kun je zien of een samenleving gezond is, vindt Abujidi. "Is het levendig of uitgestorven? Zijn er ontmoetingsplekken? Of ligt de openbare ruimte er verlaten bij? Zo is er in Mariaberg meer behoefte aan een veilige ruimte voor ontmoeting. Dit bleek onder meer uit interviews met bewoners."

Draagvlak door de City Deal

De financiering vanuit de City Deal Kennis Maken Impuls 2019 bestond uit
€ 100.000. Daarnaast droegen de stedelijke partners € 50.000 bij voor versterking van de samenwerking in 2020-2021. Zuyd Hogeschool heeft een extra bedrag aan cofinanciering bijgedragen.

De financiering vanuit Regieorgaan SIA was voor Zuyd Hogeschool vooral van belang om draagvlak te creëren. Niet alleen financieel, maar vooral ook in de stad. Abujidi: "Het helpt ons om een meer structurele samenwerking met de gemeente te creëren. Het netwerk is gegroeid en bestendigd, ook in de wijken. Dat is de grootste meerwaarde geweest van deze regeling voor ons."

Interdisciplinair

Er liggen talloze uitdagingen voor de publieke ruimte: leefbaarheid, veiligheid, toegankelijkheid voor mindervaliden, het stimuleren van ontmoetingen tussen bewoners, het aanmoedigen van beweging en een gezonde levensstijl. "Het zijn complexe vraagstukken. Daarom werk ik graag met studenten van verschillende opleidingen", vervolgt Abujidi. "Een student ergotherapie kijkt anders aan tegen bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid van een gebouw dan een architectuurstudent."

"Ze vullen elkaar aan. Je hebt meerdere disciplines nodig om de complexiteit van de uitdagingen van de gebouwde omgeving aan te gaan. En daarnaast zijn er natuurlijk de bewoners: als je de wensen van de bewoners niet kent, heeft het geen zin."

Meerwaarde voor studenten

Voor de studenten was het een eyeopener om samen te werken in verschillende vakgebieden. Abujidi: "Terwijl ook dat juist zo nodig is voor een goede voorbereiding op de beroepspraktijk: later krijgen ze ook te maken met allerlei verschillende disciplines."

"In totaal hebben dit jaar 600 studenten aan het project gewerkt. Niet allemaal tegelijk, maar aanvullend op elkaar. Zo deden ze onderzoek maar ze hadden onverwacht vaak ook een soort van bemiddelingsrol tussen bewoners en de gemeente."

Living Lab

Dit was voor Zuyd Hogeschool de 1e keer dat deze vorm van interdisciplinair onderwijs in een Living Lab werd toegepast. "Volgend jaar hoop ik verder te werken aan concrete resultaten van het project." Op de vraag of ze dan ook weer met zoveel studenten gaat werken is het antwoord: "ja, misschien met nog wel meer. Ik hoop bijvoorbeeld meer studenten van de Universiteit Maastricht te betrekken. Zo kunnen we nog beter laten zien waar we in Maastricht allemaal toe in staat zijn met z’n allen."

Credits

Foto's: Zuyd Hogeschool