Pilot Innovatietraineeship: samenwerking rond groene innovatievraagstukken

Hogeschool Van Hall Larenstein is een van de 12 hogescholen die meedoen aan de Pilot Innovatietraineeship. Dit traineeship heeft als doel om de onderzoeksrelatie tussen hogescholen en het mkb te versterken, zodat het mkb innovatiever wordt en de hogeschool haar kennispositie in de regio versterkt. Hoe pakt deze pilot uit in Velp?

Feiko-Jan Zuidema doet als innovatietrainee onderzoek naar watercirculariteit in stedelijk gebied bij de Koninklijke Ginkel Groep (Van Ginkel). Dit bedrijf richt zich op het duurzaam vergroenen van de leefruimte en van gebouwen. De samenwerking tussen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Van Ginkel kwam niet uit de lucht vallen. Ze werken al jaren samen in stageplekken, gastlessen en workshops. Deze pilot was een logische volgende stap.

Projectleider Harry Ankoné van HVHL vertelt: “Ik werk nu ruim 20 jaar bij diverse hogescholen, maar je ziet dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek enorm achterblijft. Daarbij zie ik nog steeds een grote kloof tussen het onderzoek op de hogescholen en het mkb. Hier ligt nog altijd een uitdaging.”

Nieuwe rol

Peter van der Maas is, als lector Duurzame Watersystemen bij HVHL, inhoudelijk betrokken bij het onderzoeksproject van Feiko-Jan Zuidema. Hij reageert enthousiast: “De contactmomenten met Van Ginkel zijn waardevol. Het gaat mij om een win-win situatie. Een situatie waarin de hogeschool kennis met het bedrijfsleven deelt en waarin een student direct volwaardig kan meedraaien in de praktijk.”

Dit laatste kan Feiko-Jan Zuidema beamen: “Het is een bijzondere manier om te beginnen met werken. Als innovatietrainee kun je heel snel groeien binnen een bedrijf. De functie is niet van tevoren uitgedacht, ik vervul echt een nieuwe rol binnen Van Ginkel. Zo kan ik groeien tot een expert op het gebied van water.”

Waterstromen

Feiko-Jan Zuidema heeft tijdens het eerste half jaar van zijn traineeship de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting bij HVHL succesvol afgerond. Nu werkt hij alweer een half jaar als medewerker bij Van Ginkel aan hetzelfde innovatievraagstuk: welke waterstromen kom je allemaal tegen in gebouwen en hoe zorg je voor een betere watercirculariteit?

Met behulp van de data die hij verzamelde in het onderzoek van zijn afstudeerproject, kon hij in zijn eerste periode na zijn afstuderen een rekenmodel ontwikkelen. Dit rekenmodel past hij nu toe in lopende projecten en watervraagstukken.

Leerpunten

Tijdens het traineeship is hij gewisseld van rol; van student naar medewerker. Rondom deze overstap ziet zowel hij als zijn bedrijfsbegeleider Robert van den Brink nog wel een aantal leerpunten.

Robert van den Brink, coördinator Calculatie & Projectvoorbereiding bij Van Ginkel licht toe: “Het afstuderen binnen het eerste half jaar van het innovatietraineeship wordt nu nog traditioneel opgepakt, begeleid en beoordeeld. Het zou mooi zijn als de lector vanaf de start van het traineeship, dus ook bij het afstuderen, betrokken is bij de begeleiding en niet alleen een rol heeft als mede-onderzoeker. Als we daarbij vanuit het bedrijf ook al een rol kunnen spelen in het beoordelen van het afstuderen en de scriptie, dan verloopt de overgang van student naar medewerker nog soepeler.”

Op naar de toekomst

Buiten enkele aandachtspunten zijn alle betrokkenen positief over de pilot. Robert van den Brink vindt het heel waardevol dat hij vanuit Van Ginkel vanaf het begin kan meedraaien met het onderzoek: “We moeten gezamenlijk op zoek naar een oplossing voor het beter opvangen en benutten van verschillende waterstromen in een gebouw. Zoiets gaat in stapjes. Deze pilot is één van die stapjes.”

Feiko-Jan Zuidema kijkt vooral naar de toekomst: “Na het traineeship, waarin ik de komende tijd het rekenmodel nog verder aanscherp, hoop ik door te kunnen gaan met het thema watercirculariteit binnen Van Ginkel. Ik wil zo goed mogelijk advies kunnen geven om circulair om te gaan met water in stedelijk gebied.”

Ook voor Harry Ankoné eindigt het niet bij deze pilot: “Dankzij deze pilot hebben we nu 7 innovatietrainees rondlopen bij bedrijven in de regio en zijn er nog 2 trainees in de pijplijn. Ons streven is om tot 10, 15 partnerships te komen. Zo kunnen we in de driehoek trainee - bedrijf - hogeschool gezamenlijk optrekken om nog meer innovatievraagstukken in de regio op te lossen.”