Werken aan duurzame verbindingen

Goederenvervoer vanuit de haven naar het achterland gebeurt via een corridor: een vast traject via weg, water of spoor. De SPRONG-groep Greening Corridors zet zich in om deze corridors beter te benutten en te verduurzamen.

SPRONG-groep Greening Corridors

In de SPRONG-groep Greening Corridors werken onderzoekers van 5 hogescholen samen met een groot aantal praktijkpartners. De onderzoeksgroep kreeg eind 2021 financiering van Regieorgaan SIA toegekend om in 8 jaar tijd uit te groeien tot een krachtige SPRONG-groep.

Het subsidiegeld is niet bedoeld voor het onderzoek zelf, maar om de infrastructuur van het onderzoek te versterken. Bijvoorbeeld voor netwerkvorming, uitbreiden van kennis en expertise of het aanschaffen van machines.

Duurzame achterlandverbindingen

Greening Corridors ging februari 2022 van start. 3 thema’s staan centraal: het beter benutten van de capaciteit van infrastructuur en vervoermiddelen; schone, veilige en autonome vervoersmodaliteiten; digitalisering van de keten.

Ron van Duin, lector Haven- en Stadslogistiek aan Hogeschool Rotterdam, is een van de 15 lectoren binnen het kenniscentrum Duurzame Havenstad en trajectleider van de SPRONG-groep. Hij vertelt over het onderzoek van de SPRONG-groep en hoe dit past bij de missie van het kenniscentrum.

“Als je de haven wilt verduurzamen, dan moet je ook zorgen dat de verbindingen naar de haven goed zijn. Met deze SPRONG-groep richten wij ons specifiek op de achterlandverbindingen, op de automatiserings- en verduurzamingsstappen die daarin genomen moeten worden. Als de achterlandverbindingen niet mee-ontwikkelen, kun je als haven ook niet verduurzamen.”

Portret van lector Ron van Duin

Ron van Duin, lector haven- en stadslogistiek aan de Hogeschool Rotterdam

Belangrijke partners

Hogeschool Rotterdam, HAN University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen en HZ University of Applied Sciences werken al 15 jaar met elkaar samen in het Centre of Expertise KennisDC Logistiek. “Daar zit de basis van deze SPRONG-groep”, legt Ron van Duin uit.

“De groep is uitgebreid met de Hogeschool van Amsterdam, omdat zij goede connecties hebben met de haven van Amsterdam.” In totaal bestaat de SPRONG-groep uit ongeveer 30 partners. “Elke partner vertegenwoordigt voor ons een belangrijke groep."

“Zo zijn de water- en railterminals, Rail Cargo information Netherlands, Koninklijke Binnenvaart Nederland en het EICB onderdeel van het consortium", licht Van Duin toe. "Via hen hebben we toegang tot bijvoorbeeld alle railvervoerders. Ook overheden zijn voor ons een belangrijke partner. Betrokkenheid van provincie, ministerie en Rijkswaterstaat moet ervoor zorgen dat nieuw beleid aansluit bij innovatie en bij de wensen van de gebruikers.”

Ook universiteiten, leveranciers en kennispartijen maken deel uit van de Greening Corridors SPRONG-groep. Verder is er een aantal branchepartijen aangesloten, die elk een groep bedrijven vertegenwoordigen. Van Duin: “Zij kennen de vragen vanuit hun achterban en zijn belangrijk voor een scherpe vraagarticulatie.”

De komende 8 jaar werkt deze SPRONG-groep aan het versterken van de onderlinge samenwerkingsrelaties. Om vanuit daar, als krachtige en zichtbare onderzoeksgroep, samen te werken in nationale en op termijn ook internationale onderzoeksprojecten.

Stevig positioneren

Ron van Duin heeft een aantal heldere doelen voor ogen voor de komende jaren: “We gaan het praktijkgericht onderzoek in het algemeen en onze onderzoeksgroep in het bijzonder stevig positioneren."

"Er zijn zoveel maatschappelijke opgaven rondom het verduurzamen van transport die niet direct door het universitaire onderzoek opgepakt kunnen worden. Daarvoor moet men bij ons aankloppen. Wij beschikken, door onze samenwerking met het STC, bijvoorbeeld over een waterstofgasschip, waarmee de maritieme opleiding proefvaarten kan maken.”

Greening Corridors zet daarnaast in op duurzame verbinding met universiteiten en mbo-opleidingen. “Omdat we de nieuwste kennis willen gebruiken en toepassen in ons onderzoek. En omdat we de studenten in het mbo willen uitdagen om mee te werken op logistieke vraagstukken”, legt Van Duin uit.

Studenten aan het werk op de RDM-campus in Rotterdam

Studenten aan het werk op de RDM-campus in Rotterdam

Enthousiaste studenten

Maatschappelijke kennisdeling is ook een doel voor de SPRONG-groep. Tijdens een aantal kennisevenementen per jaar zullen ze zowel hun kennis uitdragen naar de praktijk, als actief de vragen uit de praktijk blijven ophalen.

Ron van Duin kijkt uit naar het opbouwen van living labs en learning communities: “Ik hoop dat deze vormen van samenwerken door de studenten als uitdagend worden ervaren. Dat studenten logistiek het leuk vinden om met studenten van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening of civiele techniek over hetzelfde onderwerp te praten. Ik hoop dat hun enthousiasme daardoor groter wordt. Want dat draagt uiteindelijk bij aan een betere, multidisciplinaire kwaliteit van de oplossingen.”

SPRONG-aanvraag

Van Duin diende vaker onderzoeksaanvragen in, maar een SPRONG-aanvraag was heel anders dan hij gewend was te schrijven. “Ik ben van de keiharde inhoud en merkte dat processtappen bij een SPRONG-aanvraag ook heel belangrijk werden bevonden. Wat denken we over 4 jaar bereikt te hebben en waar staan we over 8 jaar? Ik vond dat best lastig."

"Gelukkig had ik een goede sparringpartner binnen Hogeschool Rotterdam. Lector Transities in zorg AnneLoes van Staa [winnaar van de Deltapremie in 2019, red] had het proces al eerder doorlopen. Zij kon mij heel goed helpen om onze visie scherp op papier te krijgen. We hebben er uiteindelijk ook met het hele team aan gewerkt. De betrokken lectoren van de 5 aangesloten hogescholen hebben ook allemaal hun bijdragen geleverd.”

Op de hoogte blijven van Greening Corridors? Meld je aan voor de LinkedIngroep.