Over de Deltapremie

De Deltapremie is in 2019 in het leven geroepen om het belang van praktijkgericht onderzoek te onderstrepen. De Deltapremie wordt elke 2 jaar uitgereikt aan 2 lectoren. De onderzoeksgroepen van de winnende lectoren ontvangen beide een premie van € 500.000 en de Delta Award.

Erkenning voor praktijkgericht onderzoek

Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Op dit moment zijn er bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docent-onderzoekers betrokken bij het onderzoek. Uitgangspunt is altijd een vraagstuk of probleem uit de praktijk, en deze oplossen samen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Om het belang hiervan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld, als gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). Als erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, voor de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen.

Doel

De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke 2 jaar uitgereikt aan 2 lectoren.

Beschikbaar bedrag

Regieorgaan SIA stelt elke 2 jaar maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor de Deltapremie. Hiermee kunnen maximaal 2 lectoren een Deltapremie krijgen. Per lector en zijn of haar onderzoeksgroep is een premie van maximaal € 500.000 beschikbaar. De premie wordt toegekend aan de onderzoeksgroep van de winnende lector en is daarom niet persoonsgebonden. De NWO Subsidieregeling 2017 is van toepassing op de Deltapremie. Bij de premie ontvangen de lectoren het kunstwerk De Delta gemaakt door kunstenaar Giny Vos.

Waaraan kan het bedrag worden besteed?

De ontvangende lector geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. De premie moet bijdragen aan de versterking van de onderzoekgroep. Vanwege de doelstelling van de Deltapremie dient 10% - 20% van de premie te gaan naar de versterking van de ambassadeursfunctie van de lector.

Hiermee worden activiteiten bedoeld die gericht zijn op het betrekken en informeren van een breder publiek. Te denken valt aan communicatieactiviteiten, symposia, netwerkbijeenkomsten, lezingen et cetera. Een globale begroting is onderdeel van de aanvraag. De premie moet binnen 5 jaar besteed worden.

Impact Deltapremie

In 2019 kregen de 1e 2 lectoren de Deltapremie toegekend. Dit leverde 2 geweldige boegbeelden voor het praktijkgericht onderzoek op: AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach, lector Facility Management (Hanzehogeschool Groningen). De premie heeft hen geholpen om hun onderzoeksgroepen te versterken en hun onderzoek nog beter op de kaart te zetten.

In de publicatie Winnaars Deltapremie, een jaar later lees je meer over de impact die de prijs heeft op de lectoren, de onderzoeksgroepen en de hogescholen. Mark Mobach: "Dankzij de Deltapremie hebben we ons onderzoek in binnen- en buitenland nog meer op de kaart gezet."