Ronde april 2023

De transnationale call Building Transformation Capacity Through Arts and Design richt zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt
€ 600.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door JPI Urban Europe. De call for proposals is gesloten op 25 april 2023.

  • Opening ronde 22 februari 2023
  • Sluitingsdatum 25 april 2023, 14.00 CET
  • Beoordeling mei t/m augustus 2023
  • Beoordelingsadvies en besluit september, oktober 2023
  • Bekendmaking november 2023

Inhoud

Begroting bij je aanvraag

Het aanvraagproces loopt via JPI Europe. Als hogeschool moet je bij je aanvraag een begroting aanleveren. Gebruik daarvoor het onderstaande format. Stuur het ingevulde format daarnaast ook naar Marcus van Leeuwen, programmamanager bij Regieorgaan SIA, via marcus.vanleeuwen@regieorgaan-sia.nl.

Meer informatie en vragen

Wil je meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Richting Europa, European Partnerships, Internationalisering, SPRONG