Building Transformation Capacity Through Arts and Design

De transnationale call Building Transformation Capacity Through Arts and Design richt zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt
€ 600.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door JPI Urban Europe.

Indieningsronde april 2023

Inhoud

Doel Building Transformation Capacity Through Arts and Design

Building Transformation Capacity Through Arts and Design is de 2e call binnen het ERA-net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC), onderdeel van het Horizon Europe-programma.

ENUTC richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling. Het doel van de call Building Transformation Capacity Through Arts and Design is om met de inzet van creativiteit, verbeelding en cultuur de transformatie naar een duurzame, klimaatneutrale en rechtvaardige toekomst te ondersteunen en te versnellen. Deze call richt zich daarom specifiek op de kunst- en cultuursector, waaronder ontwerp en design.

Door het zwaartepunt op de culturele en creatieve sector ontstaan nieuwe perspectieven rondom aanpassing bij en beheersing van klimaatverandering in de stad. De focus ligt bijvoorbeeld op het herontwerpen en herplannen van specifieke wijken en buurten.

Onderwerp van onderzoek

Projecten kunnen de focus leggen op de volgende onderwerpen:

  • Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
  • Transformation to sustainable cities
  • Designing inclusive, liveable and green neighbourhoods

Internationale netwerken

Onderzoeksprojecten binnen deze call moeten kennis en impact bevorderen via de vorming en uitbreiding van netwerken van maatschappelijke en wetenschappelijke partners. In deze call werken 8 onderzoeksfinanciers samen: uit Zweden, Letland, België, Polen, Roemenië, Bulgarije en Nederland.

Financiering aanvragen

Internationale consortia met onderzoekers uit ten minste 2 van de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen. Het aanvraagproces verloopt via de website van JPI Europe (link volgt na opening call). De voertaal van het programma en de call is Engels.

De beoordelingsprocedure bestaat uit 1 stap: een internationaal beoordelingspanel met daarin experts uit verschillende landen. Vanuit Nederland doet Regieorgaan SIA mee als financier in het ENUTC -partnerschap. Voor deze call stelt Regieorgaan SIA
€ 600.000 beschikbaar voor deelname van Nederlandse hogescholen.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over deze call? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Richting Europa, European Partnerships, Internationalisering, SPRONG