KIEM Logistiek

open KIEM - 2 ophaalmomenten

Het subsidieplafond voor deze call for proposals is € 450.000,-. In deze subsidieronde worden naar verwachting maximaal 12 aanvragen toegekend.

Ophaalmomenten:
  • Opening ronde 26 februari 2024
  • 1e ophaalmoment 21 mei 2024, 14.00 uur
  • Beoordeling juni 2024
  • Besluit juli 2024
  • Bekendmaking besluit augustus 2024

Inhoud

Achtergrond

Nederland staat voor grote en complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals het betaalbaar houden van de zorg en de energiecrisis. Logistiek is een cruciaal onderdeel bij het oplossen van deze opgaven.

Tegelijkertijd loopt het logistieke systeem tegen fysieke grenzen aan. De ruimte is schaars en de stikstofproblematiek bemoeilijkt de aanleg van nieuwe infrastructuur. De logistieke keten raakt vaker verstoord en de vraag naar een duurzaamheid neemt toe.

Innovatie in de logistiek is meer van belang dan ooit voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen én het vergroten van het Nederlandse verdienvermogen. Met KIEM Logistiek stimuleren de Topsector Logistiek, TKI Dinalog en Regieorgaan SIA logistieke innovaties gericht op deze uitdagingen.

Doel KIEM Logistiek

Het doel van KIEM Logistiek is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe vragen uit de praktijk van de logistiek. De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners. Regieorgaan SIA stimuleert met KIEM Logistiek zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen. Deze vragen zijn kiemen voor vervolgprojecten en/of innovaties.

Thematisch kader

Er staan 5 uitdagingen centraal in KIEM Logistiek. Deze uitdagingen komen uit de Nationale Kennisagenda Logistiek. Deze uitdagingen zijn:

  • Circulaire economie
  • Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  • Veerkracht en verstoringen
  • Bevolkingsgroei en demografische ontwikkeling
  • Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart

De definitieve versie van de Nationale Kennisagenda Logistiek is te vinden op de website van TKI Dinalog. De Nationale Kennisagenda Logistiek (NKL) is ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met het Topteam Logistiek en andere vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en overheid.

Bijdrage aan Missiegedreven Innovatiebeleid

Met het uitvoeren van alle KIEM-regelingen draagt Regieorgaan SIA bij aan het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Dit convenant komt voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid. In het convenant heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

Het programma KIEM Logistiek geeft uitvoering aan de Nationale Kennisagenda Logistiek. De kennisagenda is ontwikkeld in samenhang met het nieuwe uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek voor 2024-2027 en de missies zoals geformuleerd in het Missiegedreven Innovatiebeleid. Logistiek geeft als doorsnijdende enabler tevens invulling aan de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) die zijn opgesteld vanuit deze missies.

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals is € 450.000,-. In deze subsidieronde worden naar verwachting maximaal 12 aanvragen toegekend. Regieorgaan SIA en TKI Dinalog (Stichting TKI Logistiek uit naam van de topsector Logistiek) financieren KIEM Logistiek samen.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM Logistiek? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager