KIEM

open
  • Voor 1-jarig verkennend onderzoek uitgevoerd door kennisinstellingen, samen met minimaal 1 mkb-partner.
  • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag.
  • De partners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt.
KIEM Logistiek KIEM GoChem KIEM GoFood KIEM HighTech KIEM MV

Inhoud

Algemeen

Het doel van KIEM is het (verkennend) onderzoeken van een nieuwe praktijkvraag door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners voert deze uit in 1-jarige onderzoeksprojecten. Regieorgaan SIA stimuleert met KIEM zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

KIEM-regelingen worden samen met partners, zoals topsectoren, ingezet op diverse thema’s. Door verkennend onderzoek, netwerkvorming en innovatieversnelling te stimuleren realiseert SIA met KIEM verschillende ambities uit de strategie ‘Investeren met impact’ 2023-2026. Ook draagt KIEM eraan bij dat kennisinstellingen zich organiseren op maatschappelijke thema’s en een substantiële bijdrage leveren aan innovatieagenda’s.

Thematische KIEM-regelingen

KIEM wordt ingezet in diverse thematische KIEM-regelingen. Elke regeling heeft een eigen call for proposals en afbakening. De voorwaarden op deze pagina zijn algemene voorwaarden voor alle KIEM-regelingen. Op dit moment zijn er de volgende regelingen:

Voor een beoogd project kun je een aanvraag indienen in 1 van de thematische regelingen. Je moet dus kiezen bij welke thematische KIEM-regeling je de aanvraag indient. Bedenk daarom tijdig welke thematische regeling het meest geschikt is voor je aanvraag.

Aanvraag voorbereiden

KIEM is een laagdrempelige subsidieregeling. Een aanvraag schrijven duurt gemiddeld twee maanden. Aanvragen kun je indienen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Bekijk voor meer informatie onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Financiering van onderzoek

Onderzoekers bij een hogeschool, universiteit of overige kennisinstelling (details in de call for proposals), kunnen een aanvraag indienen. Het maximale subsidiebedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000.

De aanvraag moet ondersteund worden door een consortium van praktijkpartners, waaronder ten minste 1 in Nederland gevestigde mkb-partner. De praktijkpartners dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in kind. Vraag je het maximale subsidiebedrag aan, dan is de totale projectomvang dus € 50.000.

Praktijkpartners

Onder praktijkpartners verstaan we mkb-ondernemingen en publieke organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt gegenereerd in het KIEM-project. De kennisinstellingen die in de call for proposals met naam worden genoemd, vallen hier niet onder, evenals bedrijven die niet voldoen aan de in de handleiding beschreven criteria voor een mkb-onderneming. Deze partijen kunnen wel een eigen bijdrage leveren om de totale projectomvang te verhogen. Deze bijdrage telt niet mee voor de cofinancieringseis.

Ophaalmomenten

Alle KIEM-regelingen kennen 3 vaste momenten waarop Regieorgaan SIA alle, tot dan toe in binnengekomen aanvragen, verwerkt (‘ophaalt’).

De ophaalmomenten zijn:

  • 16 januari 2024 om 14:00:00 uur CET
  • 21 mei 2024 om 14:00:00 uur CEST
  • 8 oktober 2024 om 14:00:00 uur CEST; tevens sluiting van de subsidieronde

Als het subsidieplafond voor 8 oktober 2024 wordt bereikt, sluit de subsidieronde voortijdig. We nemen dan geen aanvragen meer in behandeling. Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

First come, first served

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt: first come, first served. Als de aanvraag direct in behandeling is genomen, geldt het moment van indiening in ISAAC voor de volgorde van binnenkomst. Als je de aanvraag hebt moeten aanpassen om te voldoen aan de voorwaarden , geldt het moment waarop je de aanvraag volledig en juist in ISAAC hebt ingediend als het moment van binnenkomst.

Beoordeling en beoordelingscriteria

De aanvragen die voldoen aan alle voorwaarden leggen we vooraan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De beoordelingscriteria voor KIEM zijn:

  1. passendheid binnen de kaders van deze subsidieronde
  2. vraagarticulatie
  3. passendheid van het netwerk
  4. kwaliteit projectplan


De beoordelingscommissie beoordeelt elk van de criteria met een voldoende of onvoldoende. Ieder beoordelingscriterium weegt even zwaar mee. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvraag op alle criteria met een voldoende worden beoordeeld. Een toelichting is te vinden in de call for proposals paragraaf 4.3

Contact

Wil je meer informatie over KIEM of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is KIEM niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.