KIEM

 • Voor 1-jarig onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met 2 praktijkpartners, waarvan minimaal
  1 mkb-bedrijf
 • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
 • De partners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt
Indieningsronde 2023

Inhoud

Doel KIEM

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen het mkb en de publieke sector én hogescholen en/of universiteiten. De samenwerkingspartners voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn: prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, product- en dienstconcepten en netwerkactiviteiten.

KIEM sluit aan bij het Kennis en Innovatieconvenant 2020-2023. Het convenant komt voort uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In het convenant heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

Centraal staan 4 maatschappelijk belangrijke thema’s:

 1. Energietransitie & duurzaamheid
 2. Landbouw, water, voedsel
 3. Gezondheid & zorg
 4. Veiligheid


Deze thema’s zijn uitgewerkt in 25 missies die concrete ambities bevatten. Daarnaast wordt ingezet op:

 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk verdienvermogen


Voor elk van deze thema's is een Kennis en Innovatie Agenda (KIA). De agenda's van Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen ondersteunen de andere 4 KIA’s.

Financiering van onderzoek

Ben je onderzoeker bij een hogeschool, universiteit of overige kennisinstelling (in de call for proposals staat welke overige kennisinstellingen in aanmerking komen), dan kun je aanvragen indienen in ISAAC. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is
€ 40.000.

Bij de aanvraag zijn ten minste 2 praktijkpartners betrokken, waarvan er in ieder geval 1 een mkb-bedrijf is. Deze partners dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in natura. Vraag je het maximale subsidiebedrag aan en zijn er naast de cofinanciering van de praktijkpartners geen extra bijdragen, dan is de totale projectomvang dus
€ 50.000. Projecten duren maximaal 12 maanden.

Praktijkpartners

Onder praktijkpartners verstaan we mkb-ondernemingen en publieke organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt gegenereerd in het KIEM-project. De kennisinstellingen die met name worden genoemd in de call for proposals, vallen niet onder praktijkpartners evenals bedrijven die niet voldoen aan de in de handleiding beschreven criteria voor een mkb-bedrijf. De call for proposals staat op de pagina van een openstaande ronde.

Doorlopend indienen

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Na ontvangst toetsen we of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. De beoordelingscommissie behandelt de ontvankelijk verklaarde aanvragen op volgorde van binnenkomst: first come, first served.

Aanvraag voorbereiden

KIEM is een kleine, laagdrempelige regeling. Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan alle voorwaarden, worden voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Uiterlijk 4 maanden na indiening van je voorstel hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over KIEM of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is KIEM niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA heeft ook thematische KIEM-regelingen, zoals KIEM GoChem en KIEM GoCI, en een subsidieregeling voor 2-jarig onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden