Voedsel en Groen: Lectoraat kringlooplandbouw

open
  • Financiering voor een 4-jarige aanstelling van lectoren bij een door de overheid bekostigde hogeschool
  • Gericht op een duurzame samenwerkingsrelatie tussen wetenschap, beleid en praktijk
  • De financiering is maximaal € 400.000 per aanvraag
Indieningsronde september 2025

Inhoud

Doel van Lectoraat kringlooplandbouw

Het doel van Lectoraat kringlooplandbouw is het versterken van de samenwerking tussen de lectoraten van hogescholen en de kennisketen die in de regio onderzoek doen naar de implementatie van kringlooplandbouw en andere vormen van duurzame landbouw.


De vraag naar handelingsperspectieven voor agrarische bedrijven die willen overgaan naar duurzame landbouw is groot. Een uitdaging is om succesvolle innovaties breed toepasbaar te maken in de praktijk, zodat ze bijdragen aan het oplossen van de transitieopgaven in het landelijke gebied.

Aansluiting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Uitgangspunt is het Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief. De onderzoeker houdt nauw contact met relevante stakeholders, waaronder het ministerie van LNV. Het lectoraat wordt aangemoedigd aan te sluiten bij de relevante programma’s onder de missie Landbouw, Water en Voedsel van het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Uit eerdere subsidierondes zijn 2 lectoraten op het thema kringlooplandbouw gestart. Het lectoraat Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw bij Van Hall Larenstein University of Applied Sciences en het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie bij HAS green academy. Het nieuwe lectoraat moet qua focus een aanvulling zijn op deze 2 bestaande lectoraten.

Financiering van de aanstelling

Door de overheid bekostigde hogescholen kunnen een aanvraag indienen. Een hogeschool kan maximaal € 400.000 aanvragen per aanstelling. De aanstelling is voor 4 jaar voor minimaal 80% (0,8 fte). Cofinanciering vanuit de hogeschool is niet verplicht, maar wel toegestaan. Deze bijdrage kan zowel in geld als in natura.

Openstaande ronde

sluitingsdatum uiterlijk Sept. 23, 2025
Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een interview door de commissie met de beoogde lector. Je hoort ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over Lectoraat kringlooplandbouw? Neem dan contact op met:

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.