Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het onderzoeksprogramma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen richt zich op het verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in het groene domein én oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken in het groene domein.

Samenwerking

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen sluit aan op maatschappelijke opgaven zoals beschreven in het huidige regeerakkoord, de visie van de minister van LNV en de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel. Het onderzoeksprogramma wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Regieorgaan SIA gezamenlijk gefinancierd.

Doelstellingen van het programma

Het onderzoeksprogramma heeft 2 doelstellingen: de kennisinfrastructuur in het groene domein verder ontwikkelen en het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het groene domein.

Kennisinfrastructuur ontwikkelen

De kennisinfrastructuur wordt verder ontwikkeld door middel van verschillende financieringsregelingen, grotendeels specifiek voor de 4 groene hogescholen die ook onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food. Dit zijn Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS green academy.

Regelingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur zijn Lectoren kringlooplandbouw en SPRONG Groen. Voor de betrokken hogescholen biedt het programma een kans om hun positie in het nationale en internationale kennisnetwerk te versterken.

Maatschappelijke vraagstukken oplossen

Een ander belangrijk doel is het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het groene domein. Het praktijkgericht onderzoek moet leiden tot nieuwe kennis en inzichten en een bijdrage leveren aan het actualiseren van het groene onderwijs. Zo kunnen toekomstige professionals deze nieuwe kennis toepassen. Het onderzoek vindt altijd plaats in en met de praktijk. Hierdoor komt praktijkervaring terug in het onderzoek en worden onderzoeksresultaten direct toegepast.

Dit onderzoek in het groene domein financieren we onder meer met de regeling Thematische vraagstukken. De uitvoering van dit onderzoek is niet exclusief voorbehouden aan de 4 groene hogescholen.

Financieringsregelingen

Binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen zijn er verschillende financieringsregelingen. Er komen regelmatig nieuwe regelingen bij. Onderstaande regelingen zijn gericht op onderzoeks- en kennisinfrastructuur:

  • Lectoren kringlooplandbouw (gesloten voor aanvragen)
  • SPRONG Groen (gesloten voor aanvragen)

Alleen de 4 groene hogescholen kunnen bij deze 2 regelingen financiering aanvragen.

Thematisch onderzoek dat toegankelijk is voor alle hogescholen:

Een speciale pilotregeling voor practoraten in het mbo:

Eerdere breed toegankelijke regelingen (nu gesloten voor aanvragen, de informatiepagina's zijn niet meer beschikbaar):

  • Integrale aanpak ammoniak en methaan
  • Duurzaam marien ondernemen
  • Kringloopstimulator
  • Natuurinclusieve landbouw
  • Vermindering reststromen
  • Duurzaam bosbeheer
  • Innofest X SIA - Floriade 2022

Meer informatie en contact

Wil je meer weten of het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen of over een specifieke regeling binnen dit programma? Neem dan contact op met:

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie